Istentisztelet 2020 január 1. 10 óra

2020. január 1. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!” (2Pt 3,18)

Az igehirdetés témája: Folyamatos növekedés

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 191
3. Főének: 283,3-4;6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Pt 3
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 246,2
8. Igehirdetés: 2Pt 3,18 – Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 300,4
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Himnusz
13. Záró ének: 264,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. január 5.
Igehirdetők: 8:00 –Dancsó Zoltán, 10:00 –Vad Zsigmond,
18:00 –Püski Gábor
________________________________________
Hirdetések:
December 30-án eltemettük Dr. Vékony Sándorné (Paulai Gabriella)
80 évet élt testvérünket.
________________________________________
1. Ma délután 16 órától Újévi hangversenyt tart a Kodály Kórus a Nagytemplomban. A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
2. Megjelent a 2020. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, és a Közösség magazin, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
3. Megjelent a Gyülekezeti élet legújabb száma, amely a kijáratnál átvehető.
4. A Debreceni Református Egyházmegye fotópályázatot hirdet a Közösség magazin megjelenésének 10 éves évfordulója alkalmából. A magazin szerkesztői 2020. február 7-ig várják azokat a fényképeket, amelyek gyülekezetek vagy intézmények életének szép, ihletett pillanatairól készültek.
5. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó 2020. január 8-ig leltározás miatt zárva tart.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
1. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
2.Önkénteseket várunk a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe minden nap 16-18 óráig. Érdeklődni Libor Andrea diakónusnál lehet a 06-30-589-58-59 telefonszámon.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft havonta,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft havonta,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft havonta.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az újév áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.