Istentisztelet 2020. január 19. 10 óra

2020. január 19. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus: Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne; ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok: kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,31-35)
Az igehirdetés témája: Tanítványi életforma
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Püski Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 166,1
3. Főének: 395,1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jn 13,1-30
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 234,3
8. Igehirdetés: Jn 13,31-35 – Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 305,4
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 425,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. január 26.
Igehirdetők: 8:00 – Szász Anna Boglárka, 10:00 – Dr. Fekete Károly
17:00 – Ökumenikus Imahét záró alkalma-Palánki Ferenc római katolikus püspök
________________________________________
Hirdetések:
1. 2020. január 15-én megszületett Bács Levente és Dr. Sárközi Éva gyülekezeti tagjaink második kislánya: Bács Boróka Eszter.
2. Az elmúlt héten eltemettük Dr. Berényi István Lóránt 73 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– Január 15-án 14 órakor Dr. Gombos Sándor emlékét hirdette.
– Istentisztelet után Dr. Berényi István Lóránt emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. Megjelent a Reformátusok Lapja, a Közösség magazin és az Immánuel Otthon és Iskola 2020-as naptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
2. A Debreceni Református Egyházmegye fotópályázatot hirdet a Közösség magazin megjelenésének 10 éves évfordulója alkalmából. A magazin szerkesztői 2020. február 7-ig várják azokat a fényképeket, amelyek gyülekezetek vagy intézmények életének szép, ihletett pillanatairól készültek.
3. Rajzpályázatot hirdetünk „Az én gyülekezetem” címmel, amelyre szeretettel várjuk a gyermekek tetszőleges technikával elkészített illusztrációit és rajzait március végéig. Az elkészült művek kiállításra kerülnek a Nagytemplomban. Részletes információ a gyülekezet honlapján található.
4. Az Ökumenikus Imahét alkalmai január 19-26. között kerülnek megrendezésre. Az istentiszteletek különböző felkezetek templomaiban, mindennap 17 órakor kezdődnek. Az imahét rendje megtalálható a gyülekezetünk honlapján.
5. Január 19-én az esti istentisztelet elmarad a Nagytemplomban, helyette az Ökumenikus Imahét 17 órakor kezdődő nyitóalkalmára hívjuk Testvéreinket az Attila téri Görögkatolikus Főszékesegyházba. Január 26-án 17 órakor lesz az Imahét záróalkalma a Nagytemplomban, erre az istentiszteletre is várjuk a Testvéreket.
6. A Bibliaiskola január 20-án elmarad. Az Ökumenikus Imahét alkalmaira szeretettel várjuk a Testvéreket.
7. A gyülekezeti táborról, és gyermektáborainkról bővebb tájékoztatás a weboldalunkon található.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az újév áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)