Istentisztelet 2020. január 12. 10 óra

2020. január 12. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt.” (Fil 2,5)
Az igehirdetés témája: Tanítványi identitás

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés -Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 291,1
3. Gyerekpercek -Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
4. Főének: 313,1-8
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Fil 2,1-11 -Szilágyiné Dr. Czimre Klára gyülekezeti tag
7. Imádság – Szilágyi Tamás KFRGY Ált. Iskola lelkipásztora
8. Igehirdetés előtti ének: 295,1
9. Igehirdetés: Fil 2,5 -Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 298,10
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Záró ének: 230,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. január 19.
Igehirdetők: 8:00 –Molnár Szabolcs, 10:00 –Oláh István
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Szabó Hanna Zoé gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük özv. Császi Sándorné (Balogh Irma) 84 évet élt, Taraczköziné Jakab Éva 84 évet élt, Kormány Károly 92 évet élt és
özv. Csehi Kálmánné (Kővári Erzsébet) 90 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– Január 6-án 11 órakor a Barcza család elhunyt tagjainak emlékét hirdette.
– Január 8-án 11 órakor Papp József emlékére szólt, halálának 10. évfordulója alkalmából.
________________________________________
1. Megjelent a 2020. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, és a Közösség magazin, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál.
2. A Debreceni Református Egyházmegye fotópályázatot hirdet a Közösség magazin megjelenésének 10 éves évfordulója alkalmából. A magazin szerkesztői 2020. február 7-ig várják azokat a fényképeket, amelyek gyülekezetek vagy intézmények életének szép, ihletett pillanatairól készültek.
3. Rajzpályázatot hirdetünk „Az én gyülekezetem” címmel, amelyre szeretettel várjuk a gyermekek tetszőleges technikával elkészített illusztrációit és rajzait március végéig. Az elkészült művek kiállításra kerülnek a Nagytemplomban. Részletes információ a gyülekezet honlapján található.
4. Az idei Ökumenikus imahét alkalmai január 19-26. között kerülnek megrendezésre. Az istentiszteletek különböző felkezetek templomaiban, minden nap 17 órakor kezdődnek. Az imahét rendje megtalálható a gyülekezetünk honlapján.
5. 20 éves az „Erőnk Forrása” című ökumenikus vallási műsor.
Ez alkalomból a szerkesztők egy nyilvános műsorfelvételre hívják a testvéreket 2020. január 14-én, 17.00 órára a Görögkatolikus Metropolitai Hivatal aulájába (4025 Debrecen, Petőfi tér 8.)
6. Január 18-án, szombaton 17 órától a „30+”-osok bibliaórája lesz a Leány utcai Ifjúsági Központban.
7. Január 19-én az esti istentisztelet elmarad a Nagytemplomban. Az Ökumenikus imahét nyitó istentiszteletére hívjuk szeretettel a testvéreket 17 órára az Attila téri Görög katolikus templomba.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az újév áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)