Istentisztelet 2020.10.11.

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. október 11.

Az igehirdetés alapigéje: „Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét: bement hozzá, és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték, az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedídjának nevezte az Úr akarata szerint.” (2Sám 12,24-25)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 105: 1
3. Főének: 425: 1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Sámuel 12, 1-25
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Hozzád jövünk, Uram, ó segíts
8. Igehirdetés:2Sámuel 12, 24-25 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni orgonameditáció: Louis J.-A. Lefébure-Wély: Communion
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 241: 1.-4
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. október. 18.
Igehirdetők: 8:00 –Püski Gábor, 10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Molnár Szabolcs
________________________________________

Hirdetések:
1. A mai napon Erdei Nóra, Erdei Tamás, Erdei Vince, Kaplonyi Noel, Balogh Marcell András, Némethi Eleonóra, Hires Kristóf, Kovács Milán Zénó és Csige Sára Luca gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben: Wolf Péter és Dr. Oláh Ildikó.
3. Az elmúlt héten eltemettük Tóth Józsefné (Papp Ilona) 82 évet élt, Salánki Sándorné (Vágó Juliánna) 78 évet élt és Máté Sándorné (Selepi Ibolya) 86 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt11, 28)
4. A Rákóczi-harang:
– Istentisztelet után Tóth Józsefné (Papp Ilona), Tiba Erzsébet és Papp Erzsébet emlékét hirdeti.
________________________________________

1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – továbbra is szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében.
Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
Tekintettel a betegek emelkedő számára az istentisztelet végén a kézfogást mellőzzük és kinyitjuk a villamossínek felőli oldalon lévő ajtót, azért hogy elkerüljük a csoportosulást a templomajtóknál.

2. Szeretnénk felhívni gyülekezeti tagjaink gyermekeinek figyelmét, akik 18. életévüket betöltötték, eddig családtagként szerepeltek nálunk, hogy jelentkezzenek be gyülekezeti tagjaink sorába, mivel ennek hiányában, illetve az adatkezelési nyilatkozat megléte nélkül a tagsági adatbázisunkban nem tarthatjuk nyilván őket.

Tisztelettel kérjük, hogy a Lelkészi Hivatalt keressék fel, és aláírásukkal hitelesítsék ezt az önkéntes nyilatkozatot.
3. Örömmel tájékoztatjuk a Gyülekezetet, hogy október 4-étől a Debrecen Televízió ismét közvetíti a délelőtt 10 órás istentiszteletet.

4. Október 18-án a 10 órakor kezdődő ünnepi hálaadó istentiszteleten a Gyülekezet először hallhatja az elkészült, 24 harangból álló harangjáték dallamát.

5. Ma az istentiszteletet követően új időszaki kiállítás nyílik a Galérián. A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája tanulóinak kézműves munkáit láthatjuk a következő tárlaton. A megnyitóra mindenkit szeretettel várunk!

6. Október 31-én, 17 órakor REFORMÁCIÓ ünnepi istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban.

7. Megjelent a Közösség Magazin, illetve a Reformátusok Lapja legújabb száma. A kijáratnál lehetőség van ezek megvásárlására.

8. Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét, hogy lehetőségük van az egyházfenntartói járulék, valamint egyéb adományok befizetésére banki átutaláson keresztül is az Egyházközség bankszámlaszámára. A Gyülekezet bankszámlaszáma megtalálható a honlapunkon is. (11738008-20080437). Mivel a járványhelyzet Egyházközségünk költségvetésében is komoly nehézségeket okoz, kérjük a Testvéreket, viseljék szívükön a Szentírás szavait: “Egymás terhét hordozzátok”.

Hétközi alkalmaink:
-minden hétfőn Bibliaiskolát tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-minden szerdán Felnőtt konfirmációi előkészítőt tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-Szerdánként 10 órától az Édesanya-Gyermekklub alkalmait a Nagytemplom Imatermében tartjuk.

________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________