Istentisztelet 2020.09.06. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. szeptember 06.
Irigylem az Úr választottját
Az igehirdetés alapigéje: „Egyszer amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusoktól győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izráel városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások közepette, és háromhúrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! Saul erre igen megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. Ezt gondolta ugyanis: Dávidnak tízezret tulajdonítanak, nekem meg csak ezret tulajdonítanak! A végén még a királyság is az övé lesz! Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra.” (1Sámuel 18, 6-9)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde
2. Fennálló ének: 119:1
3. Főének: 105: 1, 4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1Sámuel 18, 1-12 Tóth Dorottya Tünde
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 482, 7
8. Igehirdetés: 1Sámuel 18, 6-9 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 161: 5
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések 5 éve indult a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó Püski Gábor beszámolója
12. Záró ének: 264: 1-2, 4
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. szeptember. 13.
Igehirdetők: 8:00 – Oláh István, 10:00 – Vad Zsigmond, 18:00 – Papp Imola
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Ádámszki Adél és Pecséri Léna gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben: Nagy Tamás Lajos és Nagy-Kormos Réka, Dózsa Roland és Szűcs Nóra, Kiss Roland és Nagy Katalin Eszter, Éliás Ákos és Éliásné Tarr Erika, Szűcs Gábor és Kapitány Zsuzsa
3. Az elmúlt héten eltemettük Hernádi Zoltánné Reszegi Margit Katalin 69 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)
4. A Rákóczi-harang:
¬¬– szeptember 2-án 10 órakor Dr. Kőrösi Tamás emlékét hirdette.
– Istentisztelet után Molnár György és felesége emlékét hirdeti.
________________________________________
1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Továbbra is szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében. Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni. Tekintettel a környező országokban és hazánkban a betegek emelkedő számára az istentisztelet után a kézfogást mellőzzük.
2. Ma 18 órától zenés áhítatot tartunk, vendégünk Bán István, a Budavári Evangélikus Templom orgonistája.
3. Szeptember 8-án presbiteri gyűlést tartunk 17 órától a Nagytemplomban.
4. Szeptember 14-én, hétfőn, 18 órától a bibliaiskola nyitó alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
5. Szeptember 16-án, szerdán, 18 órától felnőtt konfirmációi felkészítő indul a Lelkészi Hivatalban.
6. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra, melyre szeptember 19-én 10 órakor kerül sor a Nagytemplomban.
7. Szeptember 26-án, szombaton lesz Gyülekezeti Napunk a Dorcas kempingben, melynek részvételi díja 500 Ft. Ez befizethető a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással. A gyülekezeti napra már lehet regisztrálni személyesen és gyülekezetünk weboldalán (www.nagytemplom.hu).
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)