Istentisztelet 2019. március 10. 10 óra

2019. március 10. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Akkor ezt mondta Sámuel: Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt? Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!” (1Sám 15,22)

A mai igéről
A könyv Izrael életének egy átmeneti periódusáról szóló elbeszélések gyűjteménye. Az ilyen korszakok gyakran erőszakkal, vérrel és kiváló férfiak halálával vannak kikövezve, így esett ez Izraelben is a Kr.e. 11. század végén, a bírák napjaiból a királyságba történő átmenet évtizedeiben. A könyv elején a silói papságról valamint a gyermek Sámuelről olvasunk, amit küzdelmes időszak követett: kemény harcokat kellett vívni, elsősorban a filiszteus támadások veszélyeztették Izrael megmaradását. Belső feszültségek is bénították a választott népet, Saul, az első felkent király pedig engedetlensége miatt nem alapíthatott dinasztiát. Így került a történetbe Dávid, aki hosszú utat tett meg a hatalom megragadásáig: volt lantos Saul udvarában, megküzdött Góliáttal, majd a bujdosás és a zsoldos élet ideje következett. Végül, a könyv utolsó fejezete szerint Saul elesett a filiszteusok ellen vívott háborúban, ezzel Dávid páratlan esélyt kapott a királyi cím megszerzésére.

Az istentisztelet témája: A kapcsolat lényege

Az Istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 130,1-2
3. Gyerekpercek – Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
4. Főének: 482,1-10
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
A három év alatti kisgyermekek szülei az Imateremben kivetítőn is követhetik az istentiszteletet.
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Sám 15 – Ráczné Kiss Lívia gyülekezeti tag
7. Imádság – Szegvölgyi Dávid gyülekezeti tag
8. Igehirdetés előtti ének: 180
9. Igehirdetés: 1Sám 15,22 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 184
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Záró ének: 299,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. március 17.
Téma: Minden szabad nekem?
Az igehirdetések alapigéje: Bír 21,25
Igehirdetők: 8:00 – Püski Gábor, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Káposztás Gábor
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Tasi Erzsébet (Surányi Erzsébet) 87 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
2. A Rákóczi-harang:
– március 6-án 10 órakor és istentisztelet után Szabó Imre gyógyszerész, volt nagytemplomi presbiter emlékét hirdeti halálának 15. évfordulóján,
– istentisztelet után Károlyi Zsigmond lelkipásztor emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Március 11-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Március 12-én, kedden 18 órakor Kávéházi estét tartunk a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Téma: Törvénybe írt kegyelem. Beszélgetés Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi docenssel a törvény és kegyelem kapcsolatáról. A belépés díjtalan, de regisztráció szükséges a gyülekezetünk weboldalán vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban.
3. Március 16-án, szombaton, 17 órától a Középkorúak+ bibliakörének következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. A Nyitott Ajtó Szociális Központ alapításának 15. évfordulója alkalmából
április 4-én, csütörtökön „Ki mit tud?” címen vetélkedőt szervezünk a Debreceni Református Kollégium Dísztermébe. Ezen az alkalmon gyülekezetünk 60 év feletti tagjainak részvételére is számítunk! Ének, hangszeres zene, tánc, vers és egyéb kategóriákban várjuk a nevezéseket. Érdeklődni és jelentkezni munkanapokon 8-16 óráig a Nyitott Ajtóban (Múzeum u. 2. sz.), illetve az alábbi telefonszámon: 52/314-736 lehet. Jelentkezési határidő: március 20.
5. Április 5-én 18 órától jótékonysági hálakoncertet tartunk a Nagytemplomban Pintér Bélával, a Nyitott Ajtó Szociális Központ és a “Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője jubileuma alkalmából. A koncert ingyenes, a helyszínen adományokat elfogadunk. A befolyt adományokból az intézményeket támogatjuk.
6. A VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2019. május 25-én lesz a Dorcas Kempingben.
7. Elkezdődött a regisztráció a nagytemplomi nyári gyermek táborokra. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a gyülekezetünk weboldalán található.

Egyéb hirdetéseink:
1. Május 17-18-án a Magyar Református Egység 10 éves évfordulóját ünnepeljük Debrecenben. A szervezők kérik a gyülekezeteket, hogy a távolabbról érkező testvéreink elszállásolásában nyújtsanak segítséget. Kérjük, hogy jelezzék a Lelkészi Hivatalban, ha részt tudnak venni ebben a szolgálatban!
2. A Magyar Református Szeretetszolgálat 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését várja, akik szeretnék a szervezet munkáját segíteni, emellett tapasztalatot, gyakorlatot szerezni különböző területeken, egy jó közösségben. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen vagy a 06 30 678 7355-ös telefonszámon lehet.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Aktuális szolgálati lehetőségek:
– „Fogd a kezem!” – Gyülekezetünkhöz tartozó rászoruló személyek vagy családok anyagi támogatása 1 éven keresztül havi 2.000 Ft-tal.
Szeretettel várjuk azon Testvéreink jelentkezését, akik szívesen részt vennének állandó szolgálatainkban!
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék minimális összege ebben az évben
kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
nyugdíjasok egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– lelkipásztoraink szolgálatáért,
– a betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)