Istentisztelet 2019. július 7. 10 óra

2019. július 7. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „…mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj.” (1Thessz 5,2)
Az istentisztelet témája: Eljön az Úr
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Mátyásné Szabó Beáta beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 24,4
3. Főének: 367,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1Thessz 5,1-11 és Mt 24,23-51
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 417,4
8. Igehirdetés: 1Thessz 5,2 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 479,4
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik – Püski Gábor segédlelkész
13. (Úrvacsorai énekek: 457-465)
14. Áldás
15. Hirdetések, adakozásra felhívás
16. Rövid köszöntés – Pek Muan Cuang myanmari lelkipásztor
17. Záró ének: 398,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. július 14.
Az igehirdetések alapigéje: 2Thessz 2,3
Igehirdetők: 8:00 – Tóth Dorottya Tünde, 10:00 – Vad Zsigmond, 18:00 – Káposztás Gábor
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Ráduly Hanna gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Kicska László és Tomucza Renáta, Takács Dániel és Sándor Nikolett.
3. Az elmúlt héten eltemettük Kanál Sándor 81 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
4. A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Csapó András emlékét fogja hirdetni.
– istentisztelet után Olajos Flórián emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Július 21-én, vasárnap a 10 órás istentisztelet után nyitjuk meg M. Kiss Katalin kerámiatervező művész „Lélekből-lélekkel”” című kiállítását a Galérián.
2. Szeptember 8-án, vasárnap 10 órától lesz a Gyülekezetépítés napja.
3. Szeptember 21-én, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Sárospatakra.
________________________________________
Egyéb hirdetések:
1. A Lelkészi Hivatal szerdai nyitvatartása június 15-től szeptember 15-ig megváltozott, 17 óra helyett 16 óráig tart nyitva.
________________________________________
200 éve volt az első istentisztelet a Nagytemplomban, ezen jeles évforduló alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a táborainkért
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.