Istentisztelet 2019. július 21. 10 óra

2019. július 21. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „…mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete.”
(1Tim 4,8)
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Skót tábor részvevőinek szolgálata
3. Fennálló ének: 431.
4. Keresztelés
5. Főének: 479,1-4
6. Előfohász – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
7. Igeolvasás: 1Tim 4,1-16
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: Hozzád jövünk Uram, ó segíts
10. Igehirdetés: 1Tim 4,8 – Alan Reid lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 462,1;3
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Hirdetések, adakozásra felhívás
14. Záró ének: 471,1-4
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. július 28.
Az igehirdetések alapigéje: Zof 3,12
Téma: Egyedül az Úrnál van oltalom
Igehirdetők: 8:00 – Molnár Szabolcs, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Püski Gábor
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Bacsa András Áron, Dócs Hanna és Kovács Vencel gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. A Rákóczi-harang:
– július 16-án 10 órakor Stróbl Antal emlékét hirdette, halálának 12. évfordulóján.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Közvetlenül az istentisztelet után nyitjuk meg M. Kiss Katalin kerámiatervező művész „Lélekből-lélekkel” című kiállítását a Galérián.
2. Augusztus végéig minden szerdán délben rövid orgonakoncerteken vehetünk részt a Nagytemplomban. A belépés ezekre az alkalmakra ingyenes.
3. Augusztus 4-én 18 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Orgonán közreműködik Vad Péter tanár-karnagy.
4. Szeptember 8-án, vasárnap 10 órától lesz a Gyülekezetépítés napja.
5. Szeptember 21-én, szombatra gyülekezeti kirándulást szervezünk Sárospatakra.
________________________________________
Egyéb hirdetések:
1. A Lelkészi Hivatal szerdai nyitvatartása június 15-től szeptember 15-ig megváltozott, 17 óra helyett 16 óráig tart nyitva.
2. A Magyar Református Szeretetszolgálat várja azokat a 18 és 22 év közötti fiatalokat, akik befejezték középfokú tanulmányaikat, és szeretnének önkénteskedni, tapasztalatot, gyakorlatot szerezni, új embereket megismerni. A szervezet támogatja a fiatalok jogosítványszerzését, egy nyelvi kurzus elvégzését, és további tréningeket szervez. Nyáron még be lehet kapcsolódni a programba, azokat is várják, akik szeptembertől továbbtanulnak Debrecenben.
Bővebb információ: onkentes@jobbadni.hu vagy +36-30/678-7355
________________________________________
200 éve volt az első istentisztelet a Nagytemplomban, ezen jeles évforduló alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.