Pál első levele Timóteushoz

Timóteus Pál kedves tanítványa, hűséges útitársa volt. Megismerkedésükről és arról, hogy Pál, ragaszkodva a zsidó szokáshoz, maga metélte őt körül, az Apostolok cselekedeteiről szóló könyv számol be (16). Zsidó anyától és pogány apától származott, Pál apostol több levelében hivatkozik rá, támasza volt, aki lehetővé tette számára, hogy az igehirdetésnek szentelje magát. A mai kutatók többsége szerint a levelet valójában nem Pál írta és nem is Timóteusnak szól, hanem tartalma miatt kapcsolta személyükhöz ezt az iratot a gyülekezeti hagyomány. Ezt a bibliai könyvet elsősorban a gyülekezeti élet rendje foglalkoztatja. Beszél férfiak és nők szerepéről, a kegyesség gyakorlásáról, az egyház szolgáiról, a gyülekezet vezetőiről, gazdagokról és szolgákról, miközben igyekszik megrajzolni a hit harcát felvállaló, krisztusi ember képét. Jó ezt a levelet tükörként használni: hátha halványan felismerjük benne saját arcvonásainkat is.