Istentisztelet 2018. szeptember 23. 10 óra

Istentisztelet 2018. szeptember 23. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát.”
(Lk 21,1-4)
Az istentisztelet témája: A szív gazdagsága
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25,6
3. Keresztelés
4. Főének: 426,1-4
5. Előfohász Szász Anna Boglárka segédlelkész
6. Igeolvasás: 2Kor 9,6-15
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 297,2
9. Igehirdetés: Lk 21,1-4 Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 196,6-7
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
13. Záró ének: 274,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!
________________________________________
Szeptemberben az igehirdetések a VIII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• szeptember 2.: A bőség kosara – Péld 13,4
• szeptember 9.: Kié az, ami a tiéd? – Mt 22,15-22
• szeptember 16.: Megkívánni a másét – Józs 7,19-21; 2Thessz 3,6-15
• szeptember 23.: A szív gazdagsága – 2Kor 9,6-15; Lk 21,1-4
• szeptember 30.: Jobb adni! – ApCsel 20,35

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az istentiszteleten Szabó Zoé és Szabó Zénó gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Farkas Zsigmond 74 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Cándále Márius és Simon Ágota,
Farkas László és Rácz Adrienn,
Zombor Csaba és Zombor Zsófia Berta.
________________________________________
1. Szeptember 24-én, hétfőn 18 órától lesz a Bibliaiskola a Gyülekezeti Teremben.
2. Szeptember 26-án, szerdán 18 órától indul a felnőtt konfirmáció előkészítő a Lelkészi Hivatalban.
3. Elindult az Alpha kurzus, ahol a keresztény hitünk legfontosabb kérdéseiről beszélgethetünk és ahová rokonainkat és ismerőseinket is bátran elhívhatjuk. A kurzus következő alkalma szeptember 27-én 17:30-tól lesz a Gyülekezeti Teremben (Kálvin tér 17.).
4. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra szeptember 29-én 9 órától a Nagytemplomban és ezt előzőleg jelezzék a Lelkészi Hivatalban.
5. Szeptember 29-én, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
6. Október 6-án, szombaton 15 órától Dr. Kiséry István traumatológus, plasztikai sebész tart előadást A reformáció hatása Michelangelo művészetére címmel a Református Kollégium Dísztermében.
7. Október 12-én, pénteken 17 órától Philip Yancey amerikai keresztyén író tart ingyenes előadást a Nagytemplomban. A belépés ingyenes, de előzetes karszalag átvételhez kötött. A karszalagok átvehetők a Nagytemplomi Jegypénztárban, a Lelkészi Hivatalban, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban és a Kölcsey Központban.
8. Október 21-én, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
9. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a III. Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Asztalt foglalni október 1-től lehet a Lelkészi Hivatalban.
10. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
11. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Szeptember 30-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Jobb adni!
Az igehirdetések alapigéje: ApCsel 20,35. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Dancsó Zoltán Dr. Fekete Károly Püski Gábor
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.