Istentisztelet 2018. november 25. 10 óra

2018. november 25. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a felebarátodé!”
Tudod a parancsolatokat: „Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat.” Ő pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki: Egy hiányosságod van még: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem! A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.
(2Móz 20,17 és Mk 10,19-22)
Az istentisztelet témája: Fontossági sorrend
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 489,1
3. Főének: 227,1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mk 10,17-27
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 201,5
8. Igehirdetés: 2Móz 20,17 és Mk 10,19-22 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 480,1
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Konfirmandusok megáldása – Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
13. Köszöntő – Csákfalvi Réka gyülekezeti tag
14. Záró ének: 376,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A napon Kiss Gyöngyvér Hajnal gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük id. Ladányi Tibor Lajos 86 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Elhunyt Hetey Gusztávné (Vásári Margit Katalin) gyülekezetünk örökös tiszteletbeli presbitere 96 éves korában. Temetése 2018. november 29-én, csütörtökön 14 órakor lesz
a Debreceni Köztemetőben.
________________________________________
1. Az istentisztelet után nyitjuk meg „Mikor az a csillag kigyúl…” címmel Németh Valéria adventi kerámiakiállítását a Galérián.
2. November 26-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. November 29-én, csütörtökön 18 órától lesz Marilynne Robinson A gondolkodás szabadsága – Kálvinista tűnődések című könyvének a bemutatója a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
4. November 30-án, pénteken 17 órától adventi koszorúkészítést szervezünk a Református Kollégium (Kálvin tér 16.) I. emeletének Zsibongó termében. A koszorúkészítés díja darabonként 800 Ft, amelyet a Lelkészi Hivatalban vagy a helyszínen lehet befizetni. Az alkalomra előzetes jelentkezés szükséges november 27-ig a szasz.anna@reformatus.hu email címen vagy a 06 70 560 55 50-es telefonszámon.
5. December 1-jén, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
6. December 2-án, advent 1. vasárnapján a 10 órakor kezdődő istentiszteleten kerül sor a Diószegi Sámuel által 1806-ban írt irat átadására a Nagytemplomban. Az ünnepi istentiszteleten Kósa Lajos képviselő és Dr. Papp László polgármester fognak köszöntőt mondani.
7. December 2-án, vasárnap 15 órától lesz a Kárpát-medencei Imanapon a Debrecen városi Egyházközségek Imanapi közös alkalma a Tiszántúli Református Nőszövetség szervezésében a Gyülekezeti Teremben.
8. December 2-án, advent 1. vasárnapján 18 órától Zenés áhítatot tartunk, amelyen a Canticum Novum Kamarakórus és a Debreceni Egyetem Vonós Zenekara fog szolgálni.
9. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött dobozok leadhatók a Lelkészi Hivatalban december 15-ig.
10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Decemberben az igehirdetés témái és alapigéi:
• december 2.: A legkiválóbb út – 1Kor 12,29-31
• december 9.: Lehet jól szeretni – 1Kor 13,4-7
• december 16.: Ami a végsőkig kitart – 1Kor 13,8a
• december 23.: A töredékestől a tökéletesig – 1Kor 13,8b-13
• december 30.: Engedelmesség mindvégig – Fil 2,5-11
________________________________________
December 2-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: A legkiválóbb út
Az igehirdetések alapigéje: 1Kor 12,29-31. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Püski Gábor Oláh István Oláh István
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.