Istentisztelet 2018. december 2. 10 óra

2018. december 2. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL
„De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra! Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.”
(1Kor 12,31-13,3)
Az istentisztelet témája: A legkiválóbb út
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 488,1;3
3. Főének: 395,1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1Kor 13 Besenyei Gréta Immánuel Otthon és Iskola fiatalja
6. Imádság Halász Krisztina Immánuel Otthon és Iskola fiatalja
7. Igehirdetés előtti ének: 154
8. Igehirdetés: 1Kor 12,27-13,3 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 442,8
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
13. Áldás
14. Hirdetések
15. A történelmi dokumentum átadása a gyülekezetnek Kósa Lajos országgyűlési képviselő
16. Záró ének: 464,1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk adta az úrasztalára.
________________________________________
A mai napon Dandé Rozina Lea gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük gyülekezetünk örökös tiszteletbeli presbiterét,
Hetey Gusztávné (Vásári Margit Katalin) 97 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– december 1-jén délelőtt 10 órakor Molnár Lajos emlékét hirdette,
– istentisztelet után Hetey Gusztávné (Vásári Margit Katalin) gyülekezetünk örökös tiszteletbeli presbitere emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Csapó András emlékét fogja hirdetni, halálának 2. évfordulóján,
– istentisztelet után Olajos Flórián emlékét fogja hirdetni, halálának 1. évfordulóján.
________________________________________
1. December 3-án, hétfőn 18 órától lesz a Gyülekezeti Teremben Nagy Sándor misszionárius bizonyságtétele és beszámolója az ősmagyarok földjén történt szolgálatról (hantik és manysik földjén), valamint a szibériai misszióról.
2. Ma 15 órától lesz a Kárpát-medencei Imanapon a Debrecen városi Egyházközségek Imanapi közös alkalma a Tiszántúli Református Nőszövetség szervezésében a Gyülekezeti Teremben.
3. Ma 18 órától Zenés áhítatot tartunk, amelyen a Canticum Novum Kamarakórus és a Debreceni Egyetem Vonós Zenekara fog szolgálni.
4. December 16-án, vasárnap 16 órától a Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, melyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
5. December 18-án, kedden 18 órától Útjelzők a boldogsághoz – karácsonyi elcsendesedés lesz a Nagytemplom Imatermében, ahol megállhatunk és Istenre figyelve készíthetjük magunkat az ünnepre.
6. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött dobozok leadhatók a Lelkészi Hivatalban december 15-ig.
7. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szociális segítőt, és fogyatékos személyek szállításához gépkocsivezetőt keres középfokú végzettséggel. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az intézmény vezetőjénél, Simon Juditnál munkanapokon hétfőtől-péntekig 08.00 órától 16.00 óráig a Debrecen, Péterfia út 40. szám alatt, illetve telefonon a 06-52-320-429, valamint 06-30-6760-208 – as számokon lehet. E-mailben a jelentkezést remenysugarmelegedo@gmail.com címre várjuk.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Decemberben az igehirdetés témái és alapigéi:
• december 2.: A legkiválóbb út – 1Kor 12,29-31
• december 9.: Lehet jól szeretni – 1Kor 13,4-7
• december 16.: Ami a végsőkig kitart – 1Kor 13,8a
• december 23.: A töredékestől a tökéletesig – 1Kor 13,8b-13
• december 30.: Engedelmesség mindvégig – Fil 2,5-11
________________________________________
December 9-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Lehet jól szeretni
Az igehirdetések alapigéje: 1Kor 13,4-7. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Tóth Dorottya Tünde Vad Zsigmond Molnár Szabolcs
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.