Istentisztelet 2017. május 14. 10 óra

Istentisztelet 2017. május 14. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL
„Azután eljárt a zsinagógába, ahol három hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, otthagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és mindennap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez két éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által; úgyhogy még levetett kendőit vagy kötényeit is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük.”
(ApCsel 19,8-12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 410,1
3. Főének: 469,1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jer 10,1-10
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 227,6
8. Igehirdetés: ApCsel 19,8-40 Lovas András lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 417,2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
12. Záró ének: 455,1-2;9
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak, hogy a
Szentlélek újítsa meg a gyülekezetünket!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Patai Polina, Román Botond, Lukács Hedvig,
Fodor Zekő, Korbeák Médi és Szabó Levente Richárd gyermekek részesültek
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang május 13-án délelőtt 11 órakor Barabás Mihály református lelkész
emlékére szólalt meg, halálának 15. évfordulója alkalmából.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Téglási Sándorné (Szabó Ágnes) 83 évet élt és Dr. Pethő Menyhért 83 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Markó Dániel és Dr. Lévai Szófia Zsuzsanna
________________________________________
1. Május 14-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Május 20-án, szombaton 7:30 és 11 óra között lesz a következő Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti templom udvarán.
3. Május 20-án, szombaton, 10 órától Presbiterképzés lesz a Gyülekezeti Teremben, amelyen Dr. Bölcskei Gusztáv rektor tart előadást „A reformáció 500 éves évfordulója” címmel.
4. Május 20-án, szombaton, 17 órakor a Középkorúak+ bibliakör alkalmát tartjuk a Gyülekezeti Teremben. Téma: Zsoltárok 119.
5. Május 21-én a 10 órás istentiszteletet a Kossuth Rádió élőben közvetíti a Nagytemplomból.
6. Május 28-án, vasárnap 9-18 óra között kerül megrendezésre a Csillagocska gyermeknap Debrecen belvárosában. Az egész napos alkalom megnyitója 10 órakor egy interaktív istentisztelet keretén belül lesz, melyet a Nagytemplom előtt 500 lufi elengedése, koncertek, pecsétgyűjtés, kézműveskedés követ az Emlékkertben, a Baltazár téren és a Déri Múzeum területén. Az alkalomra szeretettel várunk felajánlásra használt, de még jó állapotban levő játékokat, melyeket május 22-ig a Lelkészi Hivatalban lehet átadni. A gyereknapon a felajánlott játékok a Magyar Református Szeretetszolgálat sátrában eladásra kerülnek. A befolyt adományokból a Nagytemplom gyerektermeit újítjuk fel.
7. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2017. június 5-én, pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2017-ben 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
8. Nyári gyülekezeti táborunk 2017. július 3-9. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. Táborunk díja felnőtteknek 32.000 Ft, 2-18 éves korig 21.000 Ft, 18 év feletti nappali tagozatos diákok számára 23.000 Ft. Jelentkezni május 15-től a Lelkészi Hivatalban lehet.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Jövőhét vasárnap (május 21.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Tóth Dorottya Tünde Oláh István Molnár Szabolcs
Zsolt 1,1-3 ApCsel 11,19-26 Jak 3,2-12
Mt 5,1-12 ApCsel 11,26 Ef 4,29