Istentisztelet 2016. október 9. 10 óra

Istentisztelet 2016. október 9. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ó, Uram, méltasd figyelemre a te szolgád és szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet!”
(Nehémiás könyve 1, 11a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Feketéné Lakatos Edina bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 475, 1
3. Főének: 223, 1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Neh 1, 1-11
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 474
8. Igehirdetés: Neh 1, 4-11a Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 223, 6
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 254, 1-5, 8-9

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket,
hogy imádkozzanak gyülekezetünk megújulásáért
és azért, hogy alázatos szívvel
és hálaadással szolgálhassuk Urunkat!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az istentisztelet előtt megkereszteltük
Csige László Sándor, Dósa Panna Aisa gyermekeket.
Az istentisztelet követően megkereszteljük Csorba Zoé gyermeket.
________________________________________
Isten iránti hálával hirdetjük, hogy október 5-én megszületett
gyülekezeti tagjaink Torma Tibor és Kozák Ágota második gyermeke,
Torma Tibor Anzelm.
Isten áldása kísérje az egész család életét!
________________________________________
Jövő héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Olariu Zsolt és Takács Noémi
________________________________________
1. Október 10-én, hétfőn 18.00 órától bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben. Téma: Dániel könyve.
2. Október 11-én, kedden 18 órától presbiteri bibliaórát tartunk
a Gyülekezeti teremben.
3. Október 14-én, pénteken 17 órától Határtalan Jótékonyság címmel gálaműsort rendez a Dorcas Aid Alapítvány és a Panoráma Világklub
a nehéz sorban élő gyermekek javára. A belépés ingyenes.
4. Október 15-én 16 órakor Szalagavató ünnepséget tart a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma a Nagytemplomban.
5. Gyülekezetünk közösségében hívogató vasárnapok lesznek október 16, 23, 30-án és november 6-án a 10 órakor kezdődő istentiszteleteken.
6. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője olyan önkéntes gyülekezeti tagok segítségét kéri, akik vállalják a krízisfőzések lebonyolításának felügyeletét, illetve az ételosztásokon vállalják az étel kiszállításához használt mikrobusz vezetését. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban, vagy a Reménysugár Nappali Melegedőben
(Debrecen, Péterfia u. 40.), e-mail: remenysugarmelegedo@gmail.com,
tel.: 06-52/320-429.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást
személyesen a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.