Istentisztelet 2016. május 29. 10 óra

Istentisztelet 2016. május 29. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!”
/Lukács 10, 36-37/

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 89, 1
3. Főének: 167, 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lukács 10, 30-37
Hajdu Lili Dorka az Immánuel Otthon és Iskola tanulója
6. Immánuel Otthoni közösségének éneke
7. Imádság Laczkó Csaba az Immánuel Otthon és Iskola tanulója
8. Igehirdetés előtti ének: 165, 1; 6
9. Igehirdetés: Lukács 10, 36-37 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 272, 4
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Köszöntések Balog Zoltán EMMI miniszter
Komolay Szabolcs alpolgármester
15. Oklevelek átadása Győri Zsófia igazgató
16. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
17. Záró ének: 434, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor