Istentisztelet 2016. augusztus 21. 10 óra

Istentisztelet 2016. augusztus 21. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Azt tette, amit rossznak lát az Úr.” (2 Krón. 21,6b)
„Azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak lát Istene, az Úr.”
(2 Krón. 31,20b)
„engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil. 2,8b)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 167, 1-2
3. Keresztelés
4. Főének: 299, 1-5
5. Előfohász Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
6. Igeolvasás: 2 Krónikák 21, 1-20
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 209, 4
9. Igehirdetés: 2Krón 21, 6b; 2Krón 31, 20b; Fil 2,8b
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 168, 3
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Hirdetések
14. Himnusz
15. Záró ének: 280, 3; 5-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk megújulásáért és
azért, hogy alázatos szívvel és hálaadással szolgálhassuk Urunkat!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Varga Mila, Varga Szofi, Hodosi Fanni, Tar Máté János,
Gönczy Fruzsina, Barcsa Gréta, Klenk Ádám Zoltán,
Varga Virág Jázmin, Varga Tamás István
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________ Az elmúlt héten eltemettük
Kaszás Gyula Zoltánné (Molnár Emma) 92 évet élt,
Vida Ágnes 45 évet élt, Nyéki Lászlóné (Jándi Julianna) 74 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19)
________________________________________
Jövő héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Szakál Ferenc és Hegedűs Márta;
Balogh Tamás Sándor és Csatáry Alexandra;
Hornyik Máté és Novickaja Marina; Kiss Tamás és Szluka Diána
________________________________________
Szeretettel köszöntjük Szász Barnabás nagytiszteletű urat, gyülekezetünk nyugalmazott lelkipásztorát 80. születésnapja alkalmából!
„Adjatok hálát az Úrnak… hirdessétek tetteit a népek közt!” (105. Zsoltár 1)
________________________________________
1. Augusztus 28-án a 10 órakor kezdődő istentiszteleten lesz az Immánuel Otthon és Iskola tanévnyitója.
2. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
3. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad nyári ruházat és lábbeli felajánlásokat a Péterfia utca 40 sz. alatt.
4. A Magyar Református Szeretetszolgálat szeretettel vár használt, de még jó állapotban lévő iskolatáskákat és tanszereket. Az adományokat a Füvészkert u. 4. szám alá várják.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást
személyesen a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.