Istentisztelet 2015. június 21. 10 óra

Istentisztelet 2015. június 21. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és tizenegy gyermekét, és átkelt a Jabbók-gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákób ezt kérte: Mondd meg nekem a nevedet! De ő ezt mondta: Miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt.” (1Mózes 32, 23-30 )

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 264, 1-5
5. Hirdetések Feketéné Lakatos Edina
6. Előfohász, Igeolvasás: 1Mózes 30, 25-43
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 172
9. Igehirdetés: 1Mózes 32, 23-30 Szász Barnabásné
10. Igehirdetés utáni ének: 265, 1. 4
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Záró ének: 200, 1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor