Istentisztelet 2015. július 26. 10 óra

Istentisztelet 2015. július 26. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Fesztusz hangosan így kiáltott: „Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz.” Pál azonban így válaszolt: „Nem vagyok bolond, nagyra becsült Fesztusz, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel.” Agrippa így szólt Pálhoz: „Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztyénné legyek!” Pál pedig így válaszolt: „Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül.”
(Apostolok Cselekedetei 26, 24-29 )

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Petró László
2. Fennálló ének: 234, 1. 4
3. Hirdetések
4. Főének: 119, 1-3
5. Előfohász, Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 25, 13-26, 32 Petró László és Tóth Dorottya Tünde
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 390, 3
8. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 26, 24-29 Vad Zsigmond
9. Igehirdetés utáni ének: 254, 4
10. Imádság
11. Úri ima
12. Áldás
13. Záró ének: 272, 1. 4-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor