Istentisztelet 2015. január 11. 10 óra

Istentisztelet 2015. január 11. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A királyi tisztviselő újra kérte őt: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem.” Jézus erre így válaszolt: „Menj el, a te fiad él.” Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. ” (János 4, 49-50)

„…majd kivezette őket, és ezt kérdezte: „Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?” Ők pedig így válaszoltak:„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (ApCsel 16, 30-31)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 155
3. Hirdetések
4. Főének: 226, 1-4

5. Előfohász, Igeolvasás: János 4, 46-54
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 512, 5
8. Igehirdetés: János 4, 49-50 és ApCsel 16, 30-31 Szász Barnabásné
9. Igehirdetés utáni ének: 512, 6
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Záró ének: 425, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor