Istentisztelet 2015. január 4. 10 óra

Istentisztelet 2015. január 4. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!” (Jeremiás 29, 7)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 479, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 392, 1. 4-5

5. Előfohász, Igeolvasás: Jeremiás 29, 1-14
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 475, 1
8. Igehirdetés: Jeremiás 29, 7 Vad Zsigmond
9. Igehirdetés utáni ének: 326, 2
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
12. Úrvacsora, ágendázik: Szász Barnabásné
(Úrvacsorai énekek: 458-463)
13. Záró ének: 236, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor