Istentisztelet 2015. augusztus 9. 10 óra

Istentisztelet 2015. augusztus 9. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, hacsak előbb meg nem kötözi azt az erős embert; akkor kirabolhatja a házát.” „Bizony, mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak, de ha valaki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké.” (Márk 3, 27-29 )

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Lucski Márta
2. Fennálló ének: 328, 1. 3
3. Hirdetések
4. Főének: 299, 1-5
5. Előfohász, Igeolvasás: Márk 3, 22-30
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 345, 3
8. Igehirdetés: Márk 3, 27-29 Oláh István
9. Igehirdetés utáni ének: 511, 4
10. Imádság
11. Úri ima
12. Áldás
13. Záró ének: 465, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor