Istentisztelet 2015. augusztus 16. 10 óra

Istentisztelet 2015. augusztus 16. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: „Honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Nemde az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is?” És megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Nem vetik meg a prófétát másutt, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában.” Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget – kezét rájuk téve – meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön.” (Márk 6, 1-6a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 305, 1-4
5. Hirdetések Molnár Szabolcs
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Márk 5,21-6,13
8. Imádság Nagyné Török Csilla
9. Igehirdetés előtti ének: 325, 3
10. Igehirdetés: Márk 6, 1-6a Vad Zsigmond
11. Igehirdetés utáni ének: 445, 5
12. Imádság
13. Úri ima
14. Áldás
15. Záró ének: 278, 1-3, 7-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor