Istentisztelet 2015. augusztus 23. 10 óra

Istentisztelet 2015. augusztus 23. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Jézus ismét elhagyta Tirusz határát, és Szidónon át a Galileai-tengerhez ment a Tízváros vidékén keresztül. Ekkor egy süketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt a sokaságtól, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét; azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: Effata, azaz: Nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy rendesen tudott beszélni. Jézus megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el; de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták: Milyen jó mindaz, amit tesz! Képes azt is megtenni, hogy a süketek halljanak, és a némák beszéljenek! ” (Márk 7, 31-37 )

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Feketéné Lakatos Edina
2. Fennálló ének: 210, 5
3. Hirdetések
4. Énektanítás Csorba Gergő
5. Főének: 371, 1-7
6. Előfohász, Igeolvasás: 41. Zsoltár
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 464, 1. 3
9. Igehirdetés: Márk 7, 31-37 Oláh István
10. Igehirdetés utáni ének: 300, 4
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Himnusz
15. Záró ének: 450, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor