Istentisztelet 2015. augusztus 30. 10 óra

Istentisztelet 2015. augusztus 30. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok útközben?” Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb? Jézus ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája. És kézenfogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, majd ezt mondta nekik:„Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött; „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Márk 9, 33-37; 10, 14b-16)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 47, 1
3. Hirdetések
4. Az Immánuel Otthon új tanévének megnyitása Győri Zsófia
Az Immánuel Otthon új tanulóinak megáldása
Fogadalomtétel
Köszöntés dr. Aáry-Tamás Lajos
Oktatási Jogok Biztosa
5. Főének: 371, 1-7
6. Előfohász, Igeolvasás: 8. Zsoltár
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 479, 1
9. Igehirdetés: Márk 9,33-37; 10,14b-16 Dr. Fekete Károly
10. Igehirdetés utáni ének: 445, 5
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Himnusz
15. Záró ének: 398, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor