Istentisztelet 2014. október 5. 10 óra

Istentisztelet 2014. október 5. 10 óra


AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs intézményi lelkipásztor
2. Fennálló ének: 105, 1
3. Hirdetések
4. Köszöntő Kiss Ilona intézményvezető
5. Az intézmények éneke
6. Vers Tóth Józsefné
7. Főének: 167, 1-3

8. Előfohász
9. Igeolvasás: Vaszil Dóra intézményvezető
10. Imádság Dr. Varga Zsigmondné
Nyitott Ajtó alapítója
11. Igehirdetés előtti ének: 264, 4
12. Igehirdetés: Dr. Bölcskei Gusztáv püspök-lelkipásztor
13. Igehirdetés utáni ének: 225, 8
14. Imádság
15. Úri ima
16. Közének: 463, 1
17. Emlékplakett átadása
18. Részlet a megzenésített Walesi Bárdokból
19. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2 Petró László intézményi lelkipásztor
20. Úrvacsora, ágendázik:
(Úrvacsorai énekek: 437; 438; 440)
21. Záró ének: 278, 8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Zongorán kísér: Vad Péter tanár-karnagy
Gitáron közreműködik: Széles Csongor lelkipásztor