Istentisztelet 2014. szeptember 28. 10 óra

Istentisztelet 2014. szeptember 28. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Így szólt hozzám az ÚR igéje: Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek,
népek prófétájává tettelek.” (Jeremiás 1, 4-5)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Kubinyiné Mikó Ágnes
2. Fennálló ének: 119, 37
3. Hirdetések
4. Énektanítás Csorba Gergő
5. Főének: 251, 1-8
6. Előfohász Lucski Márta
7. Igeolvasás: Jeremiás 1, 1-10
8. Imádság Feketéné Lakatos Edina
9. Igehirdetés előtti ének: 329, 2

10. Igehirdetés: Jeremiás 1, 4-5 Vad Zsigmond
11. Igehirdetés utáni ének: 165, 5
12. Imádság Molnár Szabolcs
13. Úri ima, Áldás
14. Záró ének: 269, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor