36. nap – Vakcina

„Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!” (Zsolt 18,3)

„A védőoltás (vakcina) gyengített vagy elölt kórokozókat, azok részeit vagy kész ellenanyagot tartalmazó készítmény. Beadásának célja a szervezet specifikus ellenállásának fokozása, mesterségesen előidézett immunitás. A védőoltások beadása után a szervezetben védettség alakul ki az adott betegséggel szemben. Amennyiben egy közösségben elég embert oltanak be egy adott betegség ellen, kialakul az adott betegséggel szembeni teljes védelem, azaz a nyájimmunitás.”

Mindannyian várjuk a covid-19 vírus elleni védőoltás megjelenését, mert reméljük, hogy ezzel megoldódik a világjárvány. Már néhány hónapja abban a tudatban éljük a mindennapjainkat, hogy bármikor, bárhol elkaphatjuk az új vírust, amiről igen keveset tudunk, és éppen ezért félelmetes számunkra. Hosszú távon nagyon nehéz ebben a bizonytalan helyzetben élni, hiszen emberek vagyunk, és az egyik alapszükségletünk a biztonság.
Béke és tökéletes biztonság itt, ebben a földi világban nincs. Mégis, ha van valami kiszámítható rendszer, akkor az ember alkalmazkodik hozzá és túlél. A létbizonytalansághoz viszont nem tudunk alkalmazkodni. Kell valami, ami biztos.

„Az Úr a mi kősziklánk” – olvashatjuk a zsoltáros szavait. Isten ószövetségi népe is gyakran került olyan szorongatott helyzetbe, hogy várták a szabadítást, a Megmentőt, aki békét és biztonságot hoz számukra. Izráel történetének a legmeghatározóbb élménye az egyiptomi rabszolgaságból való megszabadulás. Azonban a vörös-tengeri átkelés után, a pusztai vándorlás során folyamatosan tapasztalja a nép, hogy Isten megszabadít. Megszabadítja a vándorló népet a szomjúságtól, csodát tesz: az ihatatlan vizet ihatóvá változtatja. Megszabadítja az embereket az éhségtől, amikor fürjet és mannát ad. Amikor a nép megérkezik Kánaánba, és a vándorló életformát a letelepedett váltja fel, abban az időszakban egy újfajta szabadulásélményt ad Isten a népének. Már nem közvetlenül szabadít meg, hanem a szabadítást közvetítők által adja. A királyok korában a harcok és háborúk révén a királyok vihették véghez a szabadítást, de Isten segítségével. Aki a múltban szabadító volt, az a jelenben és a jövőben is Szabadító. Ennek az ígéretnek a beteljesülése vonul végig az egész Szentíráson, és bontakozik Jézus Krisztus szabadító munkájában. Először csak Izrael népe, majd minden nép részese lehet Isten szabadításának. Az, amit Isten igazán a szabadulásunk érdekében tett, az a kereszten történt.

Az, hogy Isten szabadító, ez a mi életünkben akkor kezd működésbe lépni, amikor a bizalom, a hit és az engedelmesség megjelenik. Ámen!

(Kubinyiné Mikó Ágnes lelkipásztor meditációja)