35. nap – Tesztelés

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.” (Róm 8,19)

Napjaink egyik leggyakrabban használt szava a teszt, tesztelés. Járványügyi szakemberek nem értenek egyet abban, hogy a minél több tesztelésnek és az egyes gyanús esetekben elvégzett teszteknek a modellje közül melyik a hatékonyabb a koronavírus-járvány megfékezése szempontjából, de ez nem változtat azon a tényen, hogy igen gyakorivá vált a teszt szó használata.

Iskolás koromban a teszt a számonkérés egyik módját jelentette, vagyis tesztet írtunk, aminek segítségével a tanár felmérte a megszerzett tudásunk mértékét. A teszt tehát mindig valamiféle próba. A szakemberek megpróbálják kideríteni a jellemző tüneteket produkáló emberekről, hogy megbetegedtek-e, a tanárok megpróbálják felmérni, hogyan mélyedtek el diákjaik a tudományban, de a sok-sok ezekhez hasonló próbatétel mellett van egy másik, egy egészen más típusú is: az, amikor Isten teszi próbára az embert.

Sokak mondják, hogy szerintük a járvány az Isten próbatétele az emberiség számára, amely elfordult tőle, nem az Ő akaratát keresi, hanem a saját útját járja olyan kérdések megválaszolásában, amelyek Isten kizárólagos illetékességi körébe tartoznak. Szemmel láthatóan nagy a felfordulás a világban, keresztyéneket üldöznek vagy kioltják az életüket, az Isten szavát tiltólistára teszik, az Őt követők szent helyeit meggyalázzák, a keresztyén jelképeket eltávolítják. Vajon mit válaszol erre a keresztyénség? Ha Jézus parancsát követi, akkor csak egyet tehet: imádkozik ellenségeiért. Egyre többen vannak olyanok, akik biztonságukat látják veszélyben, ezért számukra kevés ez a válasz. Pedig éppen ebben tesz bennünket próbára Isten, hogy tudunk-e a szorongattatás közben is olyan türelemmel, olyan alázattal, olyan rendkívüli hittel megállni, ahogyan Jézus állt meg az őt vádlók koncepciós perében.

Kedves Testvérem, „a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését”, és Te is közéjük tartozol! Az Atya az Ő fiának tekint téged, és melletted lesz minden megpróbáltatásodban, hogy végül a fejedre tegye az igazság koronáját! Ne csüggedj hát, és ne lankadj, bízz a te Uradban, aki megsegít Téged!

(Molnár Szabolcs lelkipásztor meditációja)