2021. 04. 18. Istentisztelet 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 18.

Az igehirdetés alapigéje: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! (ApCsel 3,6)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 166: 1
3. Főének: 254: 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsoltárok 40
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 300: 3
8. Igehirdetés: ApCsel 3, 1-16 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 301: 8
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 256: 6-8
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Molnár Szabolcs________________________________________
Hirdetések:
1.Az elmúlt héten eltemettük Bagi Jánosné (Tollas Julianna) 81 évet élt, Gali István 62 évet élt és Kovács László 87 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)
2. A Rákóczi-harang:
– április 12-én, hétfőn 11 órakor Erdős Kálmán halálának 30. évfordulóját hirdette.
– április 12-én, hétfőn 12 órakor id. Püski Lajos emlékét hirdette.
– istentisztelet után Kovács László emlékét hirdeti.
________________________________________

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa felhatalmazása alapján 2021. május 2-án a javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel újra személyes jelenlétben tartjuk istentiszteleteinket!

2. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy május 20-ig van lehetőség a személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlására. Ez a támogatási forma nem igényel plusz anyagi ráfordítást, csupán néhány perc figyelmet, azonban nagy segítséget jelent a Nagytemplomi Gyülekezet Alapítványai számára. Kérjük a Testvéreket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával lehetőség szerint segítsék a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány, az Immánuel Alapítvány, a Nyitott Ajtó Alapítvány vagy a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány munkáját. Az Alapítványaink adószámai megtalálhatóak a gyülekezet honlapján. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

3. Szeretnénk a gyülekezeti tagok figyelmébe ajánlani az Országos Vérellátó Központ felhívását, miszerint a járvány elleni védekezéshez nagyban hozzájárulhatunk véradással, vagy aki már átesett a koronavírus fertőzésen, az vérplazma adásával is segítheti a védekezést. Kérjük, aki teheti, segítse az egészségügy munkáját, és jelentkezzen a Bem téren található Vérellátó Központban!

4. A Lelkészi Hivatal a korlátozás idején is nyitva tart, de kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges, e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu) vagy telefonon (06 52/614-160) vegyék fel a kapcsolatot a Lelkészi Hivatallal ügyintézés céljából.

5. A járványhelyzet nemcsak fizikai, hanem lelki szempontból is megterheli közösségünk életét. Ebben a nehéz időszakban fontosnak tartjuk a lelki támogatást, ezért hirdetjük az online és telefonos lelkigondozás lehetőségét. Jelentkezni a Nagytemplomi Lelkészi Hivatalban lehet telefonon (06 52/614-160) vagy e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu)

6. Gyülekezetünkben a 2021-es évet a Kihívások éveként hirdettük meg. Biztatjuk a Testvéreket, hogy látogassanak el a https://www.nagytemplom.hu/kihivasok/ oldalra, és válasszanak egy-egy kihívást a javasolt önkéntes feladatok közül! Az oldalon számos egyéni ötletet találhatnak, melyet otthoni csendességükben is teljesíthetnek, de azon is lehet előre gondolkodni, hogy mivel szeretnék elősegíteni a későbbiekben a gyülekezeti élet újraindulását.

7. 2021. január 17-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium a megüresedett lelkipásztori állásra Beszterczey András lelkipásztor testvérünket hívta meg. A választást május 9-re tűztük ki. Nagytiszteletű úr bemutatkozó szolgálatára május 2-án a 10 órakor kezdődő istentiszteleten fog sor kerülni.

8. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón a SDG Konferenciaközpontban, melyre már lehet regisztrálni a honlapon.

9. 2021. augusztus 2-6. között Napközis hittan tábort tartunk Bánkon, melynek elkészült a regisztrációs felülete, jelentkezni pedig kizárólag a www.nagytemplom.hu oldalon lehet.

10. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)