Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

A thesszalonikai keresztyének soraiban nyugtalankodás támadt Krisztus várása miatt: némelyek azt hirdették, hogy az Úr napja küszöbön áll, sőt már-már jelenvalóság. Komoly etikai következményekkel járt ez a félreértés, sokan felhagytak mindennapi munkájukkal, és a rajongó várakozásba temetkeztek. A levél ebben a helyzetben egészíti ki Pál első thesszalonikaiakhoz írott levelének gondolatmenetét és fogalmazza meg világos tanítását: Krisztus második eljövetelét mély hittel, méltó reménységgel és mértéktartó józansággal várhatjuk, munkánkat végezve, a tétlenséget kerülve.