Istentisztelet 2019. július 14. 10 óra

2019. július 14. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket.” (2Thessz 2,3/a)
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 1,1
3. Főének: 236,1-7
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel az iskolások toronytermébe közös gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Thessz 3,6-16
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 25,2
8. Igehirdetés: 2Thessz 2,3/a – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 251,1;8
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. A bibliai makettkiállítás 10 éves évfordulója – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor, Sándor Gábor, Dr. Nagy Aliz presbiter
13. Záró ének: 426,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. július 21.
Az igehirdetések alapigéje: 1Tim 4,12
Igehirdetők: 8:00 – Dancsó Zoltán, 10:00 – Alan Reid, 18:00 – Molnár Szabolcs
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Scholtz Anna gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Tömöri Péter
és Kocsis Anita, Rada Péter és Csonka Barbara, Tóth Csaba Ádám és Berei Regina Cintia.
3. A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Szabó Béla Antal emlékét fogja hirdetni.
– istentisztelet után Szabó Tibor emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Július 21-én, vasárnap 9 órától presbiteri gyűlés lesz a Nagytemplom Imatermében.
2. Július 21-én, vasárnap a 10 órás istentisztelet után nyitjuk meg M. Kiss Katalin kerámiatervező művész „Lélekből-lélekkel”” című kiállítását a Galérián.
3. Szeptember 8-án, vasárnap 10 órától lesz a Gyülekezetépítés napja.
4. Szeptember 21-én, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Sárospatakra.
________________________________________
Egyéb hirdetések:
1. A Lelkészi Hivatal szerdai nyitvatartása június 15-től szeptember 15-ig megváltozott, 17 óra helyett 16 óráig tart nyitva.
2. Augusztus végéig minden szerda délben ingyenes orgonajáték lesz a Nagytemplomban.
3. A Magyar Református Szeretetszolgálat várja azokat a 18 és 22 év közötti fiatalokat, akik befejezték középfokú tanulmányaikat, és szeretnének önkénteskedni, tapasztalatot, gyakorlatot szerezni, új embereket megismerni. A szervezet támogatja a fiatalok jogosítványszerzését, egy nyelvi kurzus elvégzését, és további tréningeket szervez. Nyáron még be lehet kapcsolódni a programba, azokat is várják, akik szeptembertől továbbtanulnak Debrecenben.
Bővebb információ: onkentes@jobbadni.hu vagy 06-30/678-7355
________________________________________
200 éve volt az első istentisztelet a Nagytemplomban, ezen jeles évforduló alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
– Csongori (Kárpátalja) testvérgyülekezetünk augusztus 5-9. között tábort szervez hátrányos helyzetű gyermekek részére Ráton. Várják a gyülekezetünkből azokat a testvéreket, akik szeretnének valamilyen szolgálatban részt vállalni. Jelentkezni a diakónusnál lehet (Őzné Vaszil Dóra, diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774).
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a táborainkért
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.