Ökumenikus imahét záróalkalma – 2023. január 22. 17 óra

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
A REFORMÁTUS NAGYTEMPLOMBAN

2023. január 22-én, vasárnap 17 órakor

A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
2023. január 15–22.

Az Ökumenikus Imahét perselypénzét a Szabadságtelepi Református templom támogatására ajánljuk fel.

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Orgonazene (Szolgálattevők bevonulása)
2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly ref. püspök
3. Kórusmű: Rutter: Jöjj, mondjuk hálaszót Vass Sándor ref. karnagy
4. Igeolvasás Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
5. Gyülekezeti ének
6. Előima Palánki Ferenc római katolikus püspök
7. Kórusmű: Zuberbühle: Vigyázz és gyakran… Pető Áron baptistakarnagy
8. Igehirdetés Dr. Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök
9. Csendes ima
10. Gyülekezeti ének
11. Apostoli Hitvallás Kiss János baptista lelkipásztor
12. Gyülekezeti ének
13. Záró imádság, Úri ima Dr. Szarka Gergely görögkatolikus parókus
14. Kórusmű: Jöjj fáradt szív Tóth-Bartók Dániel ref. karnagy
15. Pro Unitate in Christo díj átadása Dr. Kustár Zoltán
teológiai tanár DRHE, Both Antal Alapítvány kuratóriumi elnök
16. Hirdetések Oláh István református lelkipásztor
17. Himnusz
18. Záróének
19. Áldás

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Közreműködik: Debreceni Helyőrségi Zenekar
Karmester: Pál István őrnagy
Orgonán kísér: Vad Péter