Lelkészbeiktató istentisztelet 2021. október 3. 15 óra

„Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett!

Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett.”

 

LELKÉSZBEIKTATÓ ÜNNEPI

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

 1. október 3-án, vasárnap 15 órakor

Debrecen-Nagytemplomi

Református Egyházközség

 

Beszterczey András nagytiszteletű úr

 életére és szolgálatára

Isten gazdag áldását kívánjuk!

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

 1. Csorba Gergő kántor orgonajátéka
 2. Apostoli köszöntés   Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 3. Fennálló ének: 105,1
 4. Főének: 264,1-3
 5. Előfohász
 6. Imádság
 7. Igehirdetés: Lk 9,62
 8. Imádság
 9. Gyülekezeti ének: 370,1
 10. Beiktatás         Hadházi Tamás esperes
 11. Új palást átadása Ember Sándor főgondok, Tárczyné Mányi Sarolta gondnok és Juhász László gondok
 12. Lelkészek egy-egy igével áldást kérnek
 13. Gyülekezeti Énekkar éneke: Warren: Mindenható
 14. Beiktatott lelkipásztor bizonyságtétele         Beszterczey András lelkipásztor
 15. Imádság, Úri ima
 16. Gyülekezeti Énekkar éneke: v. Beethoven: Isten dicsősége
 17. Ünnepi nyilvános presbiteri gyűlés megnyitása Szilágyi János em.-i gondnok
 18. Köszöntések
 19. Lelkipásztor válasza a köszöntésekre         Beszterczey András lelkipásztor
 20. Ünnepi nyilvános presbiteri gyűlés bezárása        Szilágyi János em.-i gondnok
 21. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
 22. Himnusz
 23. Áldás                      Beszterczey András lelkipásztor
 24. Záró ének: 134,1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Vezényel: Vass Sándor karnagy

A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy

 

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Jézus pedig így felelt: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9,62)

 

A BIZONYSÁGTÉTEL ALAPIGÉJE

„A gonosz emberek és ámítók, pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.” (2Tim 3,13–15)