Istentiszteleti rendtartás – 2023. március 26. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

MISSZIÓ, MINT KERESZTYÉN ÉLETFORMA

Igehirdető: Dr. Simon Herrmann

Az igehirdetés alapigéje: 2Tim 4,1–8
„Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.”

Az istentisztelet rendje
Preludium: Aloys Claussmann: Entrée No 2.
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 342
3. Keresztelés
4. Főének: 517
5. Bűnvallás Beszterczey András lelkipásztor
6. Kegyelemhirdetés
7. Előfohász
8. Igeolvasás: Lk 10,1–16
9. Imádság
10. Kórusmű: Berkesi: Jöjj az Úr vár reád Vass Sándor karnagy
11. Igehirdetés: 2Tim 4,1–8 Dr. Simon Herrmann lelkipásztor, misszionárius
12. Kórusmű: Berkesi: Ébredj bizonyságtévő lélek Tóth Bartók Dániel karnagy
13. Imádság, Úri ima, Áldás
14. Hirdetések
15. Záróének: 770:1–3
Postludium: Théodore Salomé: Grand Choeur in G

Orgonál: Vad Péter Zsigmond tanár-karnagy
Tolmácsol: Dr. Gonda László lelkipásztor, DRHE egyetemi docens

Szerettünk, aki a keresztségben részesült
Ma Traier Ádám György részesült a keresztség sákramentumába.

Szeretteink, akiktől búcsúzunk
Az elmúlt héten eltemettük Dr Varga Ferencné (Kovács Éva) 86 évet élt testvérünket és
Dr. Varga Zsigmondné (Somogyi Éva) 91 évet élt gyülekezetünk tiszteletbeli presbiterét.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet”(1Jn 2,25)

Emlékharang
Az elmúlt héten a Rákóczi-harang Balogh Imre volt darvasi lakos halálának
20. évfordulója alkalmából szólalt meg.
Istentisztelet után Rácz Sándorné (Gellért Etelka) halának 10. évfordulója alkalmából és
Dr. Varga Zsigmondné (Somogyi Éva) emlékére fog megszólalni.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Istentisztelet után szeretettel várjuk minden kedves Testvérünket a Molnár Mária szolgálatát bemutató kiállítás megnyitójára a Kálvin Galériára.
2. Április 2-án (vasárnap) 18 órától a katonazenekar Dominica Palmarum című koncertje lesz hallható itt a Nagytemplomban, melyen igét hirdet Sajtos Szilárd alezredes, kiemelt tábori lelkész.
3. Április 9-én (vasárnap) húsvét hajnali úrvacsorás istentiszteletet tartunk a fancsikai Árpád-kori templomromnál, ahová külön buszt indítunk. Kérjük, hogy részvételi szándékukat gyülekezetünk honlapján, vagy a Lelkészi Hivatalban regisztrálják. A hajnali istentiszteletet követően húsvéti reggelire is várjuk a Testvéreket a Gyülekezeti Terembe.
4. Április 13-án (csütörtökön) 19 órától Hűvösvölgyi Ildikó Csendes Csodák című estje lesz a Nagytemplomi Művészeti Szalonban. Jegyek a Nagytemplom jegypénztárában és a jegy.hu oldalon kaphatóak.
5. Július 17–21. között lesz gyülekezeti táborunk Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon lehet.
6. Július 31. és augusztus 4. között napközis hittantábor lesz, 4-10 éves gyermekek részére, jelentkezni a gyülekezetünk honlapján lehet.
7. A húsvéti ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az úrvacsora igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban április 3-ig.
8. Idén húsvétkor is szeretnénk csomagot adni a rászoruló családoknak. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Húsvéti csomag.