Istentiszteleti rendtartás – 2023. március 19.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPOMBAN

NEM ISMEREM ŐT!

Igehirdető: Beszterczey András

Az igehirdetés alapigéje: Lk 22,60–62
„Péter azonban ismét tagadta: Ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Kubinyiné Mikó Ágnes bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 715:1–2
3. Énektanítás: 517
4. Bűnvallás
5. Kegyelemhirdetés
6. Főének: 517:1–3
7. Előfohász
8. Igeolvasás: Lk 22,54–62
9. Imádság
10. Igehirdetés előtti ének: 165:1
11. Igehirdetés: Lk 22,60–62 Beszterczey András lelkipásztor
12. Zenei elcsendesedés
13. Imádság, Úri ima, Áldás
14. Ének: 165:6
15. Hirdetések
16. Záróének: 720:1–2,5–6

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Istentisztelet után minden kedves Testvérünket várjuk az
Imaterembe szeretetvendégségre!

Szeretteink, akiktől búcsúzunk
Az elmúlt héten eltemettük Bujdosó József 82 évet élt testvérünket.
Március 23-án (csütörtökön) 14 órától lesz Dr. Varga Zsigmondné (Somogyi Éva) gyülekezetünk tiszteletbeli presbiterének temetése a Debreceni Köztemetőben.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet”(1Jn 2,25)

Emlékharang
Az elmúlt héten a Rákóczi-harang Tar Barnabás Bertalan emlékére szólalt meg.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Március 21-én (kedden) 18 órától presbiteri gyűlést tartunk az Imateremben.
2. Március 22-én (szerdán) 18 órától Kávéházi Estet tartunk Böjtölhet-e a násznép? címmel a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban, a belépés ingyenes.
3. Április 1-jén 16 órától húsvéti családi délutánt tartunk a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában.
4. Július 17–21. között lesz gyülekezeti táborunk Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon lehet.
5. Július 31. és augusztus 4. között napközis hittantábor lesz, 4-10 éves gyermekek részére, jelentkezni a gyülekezetünk honlapján lehet.
6. A húsvéti ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az úrvacsora igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban április 3-ig.
7. Idén húsvétkor is szeretnénk csomagot adni a rászoruló családoknak. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Húsvéti csomag.