Istentiszteleti rendtartás 2020.12.13. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. december 13.
Hálaadással köszönjük meg Vad Zsigmond esperes-lelkipásztornak áldozatos gyülekezeti szolgálatát!

Az igehirdetés alapigéje: „Én vagyok az Úr, minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen?” (Jeremiás 32, 27)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 296: 1
3. Főének: 303: 1, 5-7
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1Korinthus 13
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 238: 7
8. Igehirdetés: Jeremiás 32, 27 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 264: 1
10. Imádság, Úri ima
11. Köszöntések
12. Gyülekezeti Kórus: Rinck: Gloria Patri
13. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
14. Záró ének: 313: 1, 3, 5, 7
15. Áldás
________________________________________

Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor
A kórusmű felvételről került bemutatásra.

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. december 20.
Igehirdetők: 08:00 – Oláh István 10:00 – Dr. Fekete Károly 18:00 – Molnár Szabolcs
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Csáthy Sándor 83 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt11, 28)

2. A Rákóczi-harang:
– december 9-én, szerdán 13 órakor Dobis Lajos emlékét hirdette
– december 10-én, csütörtökön 13 órakor Siteri Imre emlékét hirdette.
________________________________________

1. A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján gyülekezetünk elnöksége azt a döntést hozta, hogy 2020.december 13-ától újra nyilvános istentiszteleteket tartunk 8 órakor, 10 órakor, illetve 18 órakor. Az istentiszteleteken való részvételt szabályozzuk, erről bővebben gyülekezetünk honlapján tájékozódhatnak.

2. Egyházkerületünkben és egyházmegyénkben lezajlott a tisztújítás, amelynek eredményeképpen a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke Dr. Fekete Károly, főgondnoka Molnár János lett. A Debreceni Református Egyházmegye esperese Hadházi Tamás, gondnoka Szilágyi János.

3. Szeretnénk jelezni a Gyülekezeti Tagjainknak, hogy a Nagytemplom Diakónusa, Libor Andrea adategyeztetés céljából telefonon vagy személyesen, folyamatosan keresi a gyülekezet tagjait. Az adatvédelmi rendelet minket is kötelez, hogy a gyülekezet tagjai nyilatkozzanak a tagságukkal kapcsolatban, ezért kérjük azokat a tagokat, akik még nem tették meg, hogy aláírásukkal igazolják szándékukat, miszerint továbbra is tagok kívánnak maradni nálunk. Mindezen túl a megkeresések arra is szolgálnak, hogy kapcsolat épüljön a lehető legtöbb gyülekezeti taggal. Ha valakinek valamiben segítségére lehetünk, lehet jelezni a Lelkészi Hivatalban vagy a Diakónusnál a 0630 583 2794-es telefonszámon.

4. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánláshoz időpontot kell kérni a Lelkészi Hivatalban, vagy telefonon december 30-ig. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.

5. Megjelent a Közösség magazin és a Reformátusok lapja legújabb száma, melyek a kijáratnál megvásárolhatóak.

________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)