Istentiszteleti rendtartás 2020.10.25.

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. október 25.

Az igehirdetés témája: A keresztyén élet arcai
Az igehirdetés alapigéje: „Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben… ” (2Kor 6,3-6)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 134: 1
3. Keresztelés
4. Főének: 445: 1, 5-6
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!
5. Előfohász Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
6. Igeolvasás: 2Korinthus 6, 1-13
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 512: 1
9. Igehirdetés: 2Korinthus 6, 3-6 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 313: 1,3
11. Imádság, Úri ima
12. Hirdetések
13. Himnusz
14. Záró ének: 396: 1-3
15. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő–gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. november 01.
Igehirdetők: 8:00 –Oláh István, 10:00 – Vad Zsigmond, 18:00 – Káposztás Gábor
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Takács Anna gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Simon Pálné (Győri Erzsébet Julianna) 87 évet élt és Kató Béláné (Tassy Rozália) 94 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt11, 28)
3. A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után dr. Adorján Gusztáv Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokának emlékét hirdeti.
________________________________________

1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – továbbra is szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében.
Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
Tekintettel a betegek emelkedő számára az istentisztelet végén a kézfogást mellőzzük és kinyitjuk a villamossínek felőli oldalon lévő ajtót, azért hogy elkerüljük a csoportosulást a templomajtóknál.

2. Örömmel tájékoztatjuk a Gyülekezetet, hogy október 4-étől a Debrecen Televízió ismét közvetíti a délelőtt 10 órás istentiszteletet.

3. November 1-én, vasárnap Gyászolók vasárnapját tartunk a gyülekezetben. A Feltámadott Krisztus szeretetével és az örök élet reménységében hívjuk gyászoló, szerettükre emlékező Testvéreinket!

4. Diakóniai szolgálatunk keretén belül vállaljuk, hogy október 24-30. között segítünk gyülekezeti tagjainknak, akik nem tudják egyedül megoldani a szeretteik sírjaihoz való eljutást. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatal telefonszámán (0652614160) és Libor Andrea diakónusnál. (0630 5832794; diakonia@nagytemplom.hu), továbbá várjuk azon önkéntesek jelentkezését is, akik a szállításban segíteni tudnak.

5. Október 30-án, pénteken 18 órától Orgona-Harang-Játék címen reformáció ünnepi hangversenyt tartunk a Nagytemplom két orgonáján, valamint új harangjátékán. Közreműködnek: Csorba Gergő és Sárosi Dániel orgonaművészek. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

6. Október 31-én, 17 órakor REFORMÁCIÓ ünnepi istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban.
7. November 1-én, vasárnap 18 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Ezen az alkalmon Szilágyi Gyula orgonaművész szolgál közöttünk.

8. Ahogy már hagyománnyá vált gyülekezetünkben, az idén is szeretnénk Karácsonyra tartós élelmiszer csomagokkal segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagokat. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy akit a Lélek indít és megteheti, készpénzben adakozzon erre a célra, mindenki a maga lehetősége szerint. A befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a lelkészeknek. Adományokat a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni.

9. Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét, hogy lehetőségük van az egyházfenntartói járulék, valamint egyéb adományok befizetésére banki átutaláson keresztül is az Egyházközség bankszámlaszámára. A Gyülekezet bankszámlaszáma megtalálható a honlapunkon is. (11738008-20080437). Mivel a járványhelyzet Egyházközségünk költségvetésében is komoly nehézségeket okoz, kérjük a Testvéreket, viseljék szívükön a Szentírás szavait: “Egymás terhét hordozzátok”.

Hétközi alkalmaink:
-minden hétfőn Bibliaiskolát tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-minden szerdán Felnőtt konfirmációi előkészítőt tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-Szerdánként 10 órától az Édesanya-Gyermekklub alkalmait a Nagytemplom Imatermében tartjuk.

________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)