Istentisztelet a Nagytemplomban

Az igehirdetés alapigéje: Ef 6,11–17
„Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 68:1
3. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
4. Főének: 165:1–4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsolt 144,1–11
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 227:1
9. Igehirdetés: Ef 6,11–17 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Ének: 591:2
14. Presbiterválasztó Egyházközségi Közgyűlés Horsai Ede
Presbiter Választói Bizottság elnöke
15. Záróének: 831:1–4
Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Szenczi István 67 évet élt testvérünket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang istentisztelet után a Nyitott Ajtó Szociális Központ ellátotti köréből az elmúlt egy évben elhunytak emlékére fog megszólalni.
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Istentisztelet után Sz. Kóczián Melinda Végtelenbe libbenő című kiállítását fogjuk megnyitni a Nagytemplom Kálvin Galériáján.
2. A Csokonai Emlékévhez kapcsolódva, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban a november 13-i héten, a Kálvinista Mennyország sütemény kerül terítékre. A rusztikus desszertet november 13-án, hétfőn 17:30 órakor mutatjuk be, majd 18 órától kezdődik az Ízek és imák gasztronómiai beszélgetés, szeretettel várjuk!
3. November 14-én 18 órától Könyvtámasz néven olvasókör indul gyülekezetünkben 20-60 év közötti korosztály számára a Gyülekezeti Központban. A foglalkozások alkalmával egy-egy rövidebb mű felolvasása történik a Biblia tükrében. Jelentkezni az agnes.balint@gmail.com e-mail címen lehet.
4. November 25-én (szombat) 15 órától adventi családi délutánt tartunk (ahol adventi koszorút is fogunk készíteni) a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában. Jelentkezni a nagytemplom.hu/adventidelutan oldalon lehet.
5. Csütörtökönként, a Leány utcai Gyülekezeti Központban, este 5 órakor szeretettel várjuk a nem magyarajkú testvéreket angol nyelvű bibliaórára. // We welcome our non-Hungarian brothers and sisters to our English-language Bible study group every Thursday at 5 p.m. in our church center in the Leány street.
6. Idén is van lehetőségünk segíteni a rászoruló családoknak tűzifával. Az adományokat várjuk átutalással: 11738008-20080437 Közlemény: Tűzifa vagy személyesen a lelkészi hivatalban.

Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Pálfi Karolina 10:00: Oláh István 18:00: Molnár Szabolcs