Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. november 5.

CSENDBEN ISTENNEL
Igehirdető: Dr. Kovács Krisztián

Az igehirdetés alapigéje: Jób 2,11-13; Zsolt 46,11a
„Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről: Elífáz Témánból, Bildád Súahból és Cófár Naamából. Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt. De amikor messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszaggatták köntösüket, és port szórtak a fejükre. És mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel; de egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma.”
„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 77:1
3. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
4. Emlékezés percei
5. Főének: 741:1–4
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Zsolt 77,2–15
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 541
10. Igehirdetés: Jób 2,11-13; Zsolt 46,11a Dr. Kovács Krisztián lelkipásztor,
DRHE egyetemi docens
11. Zenei elcsendesedés
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Ének: 744:5
14. Hirdetések Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
15. Záróének: 289:1–6

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Vass György 83 évet élt, Lamos Zoltánné (Szilágyi Margit) 86 évet élt és Bereczki Gyuláné (Szűcs Róza) 95 évet élt testvéreinket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Ozsváth Sándor és felesége Angi Irén emlékét hirdette. Istentisztelet után Molnár Gáborné (Bakó Juliánna) és Mészáros György emlékére fog megszólalni.
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. November 12-én a 8 és 10 órakor kezdődő istentiszteleteken választjuk meg a következő ciklusra gyülekezetünk presbitériumát. Kérjük a testvéreket vegyenek részt a választói közgyűlésen!
2. Ma 18 órától Zenés áhítatot tartunk itt a Nagytemplomban, amelyen Csorba Gergő gyülekezetünk kántora fogja megszólaltatni a Nagytemplom orgonáját.
3. November 9-én (csütörtökön) 18 órától Pataky Attilával a hitről beszélget Oláh István lelkipásztor a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
4. November 14-én 18 órától Könyvtámasz néven olvasókör indul gyülekezetünkben 20 – 60 év közötti korosztály számára a Gyülekezeti Központban. A foglalkozások alkalmával egy-egy rövidebb mű felolvasása történik a Biblia tükrében. Jelentkezni az agnes.balint@gmail.com e-mail címen lehet.
5. November 25-én (szombat) 15 órától adventi családi délutánt tartunk (ahol adventi koszorút is fogunk készíteni) a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában. Jelentkezni a nagytemplom.hu/adventidelutan oldalon lehet.
6. Csütörtökönként, a Leány utcai Gyülekezeti Központban, este 5 órakor szeretettel várjuk a nem magyarajkú testvéreket angol nyelvű bibliaórára. // We welcome our non-Hungarian brothers and sisters to our English-language Bible study group every Thursday at 5 p.m. in our church center in the Leány street.
7. Idén is van lehetőségünk segíteni a rászoruló családoknak tűzifával. Az adományokat várjuk átutalással: 11738008-20080437 Közlemény: Tűzifa vagy személyesen a lelkészi hivatalban.
8. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorzatának beszerzésére.

Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Szász Anna 10:00: Dr. Fekete Károly 18:00: Beszterczey András