Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. november 19.

TÉNYLEG KAP, AKI KÉR?
Igehirdető: Oláh István

Az igehirdetés alapigéje: Lk 11,9–10
„Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Szász Anna Boglárka bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 105:1
3. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
4. Főének: 334:1–3
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Lk 11,5–13 Ashenafi Hanna konfirmandus
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 417:1
9. Igehirdetés: Lk 11,9–10 Oláh István lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Ének: 532:3
13. Konfirmandusok megáldása Püski Gábor bo. lelkipásztor
14. Hirdetések
15. Záróének: 825:1–4

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
Ezen a héten kéri Isten áldását házasságkötésére Bálint Péter és Gerzsenyi Edina.
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Daly Lenke 99 évet élt és Dr. Fehér Ágnes Jolán 67 évet élt testvérünket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Dr. Tar Károly emlékét hirdette, istentisztelet után Lakatos Andrásné (Csóka Erzsébet) halálának 20. évfordulója alkalmából fog megszólalni.
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. November 23-án (csütörtökön) 18 órától szeretettel várunk a Karakterben kapható legújabb könyvünk bemutatójára. Kovács Krisztián református lelkész, teológiai tanár Bölcső és kereszt című könyvét ismerhetitek meg és az abban olvasható imádságokat, meditációkat és gondolatotokat. A szerzővel Fazakas Gergely, irodalomtörténész, presbiteri főjegyző beszélget.
2. November 28-án 18 órától lesz a Könyvtámasz néven olvasókör gyülekezetünkben 20-60 év közötti korosztály számára a Gyülekezeti Központban. A foglalkozások alkalmával egy-egy rövidebb mű felolvasása történik a Biblia tükrében. Jelentkezni az agnes.balint@gmail.com e-mail címen lehet.
3. November 25-én (szombat) 15 órától adventi családi délutánt tartunk (ahol adventi koszorút is fogunk készíteni) a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában. Jelentkezni a nagytemplom.hu/adventidelutan oldalon lehet.
4. Csütörtökönként, a Leány utcai Gyülekezeti Központban, este 5 órakor szeretettel várjuk a nem magyarajkú testvéreket angol nyelvű bibliaórára. // We welcome our non-Hungarian brothers and sisters to our English-language Bible study group every Thursday at 5 p.m. in our church center in the Leány street.
5. Idén is van lehetőségünk segíteni a rászoruló családoknak tűzifával. Az adományokat várjuk átutalással: 11738008-20080437 Közlemény: Tűzifa vagy személyesen a lelkészi hivatalban.
6. Karácsonyra is szeretnénk csomagokkal segíteni gyülekezetünk rászoruló tagjait. Szeretettel várjuk erre a célra pénzbeli adományaikat az alábbi bankszámlaszámra: 11738008-20080437, megjegyzésben kérjük feltűntetni: „karácsonyi csomag”.

Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Molnár Szabolcs 10:00: Beszterczey András 18:00: Püski Gábor