Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. május 7.

… én akkor sem feledkezem meg rólad!
Igehirdető: Oláh István

Az igehirdetés alapigéje: Ézs 49,14–16
„De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram! Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! Íme, a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 105:1
3. Gyermekek anyák napi műsora
4. Főének: 770:1–3
5. Vers: Dsida Jenő: Édesanyám keze Diószeghy Iván gyülekezeti tag
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Ef 6,1–9 Beszterczey Andrásné gyülekezeti tag
8. Imádság Szabó Anna diakónus
9. Igehirdetés előtti ének: 627:1
10. Igehirdetés: Ézs 49,14–16 Oláh István lelkipásztor
11. Zenei elcsendesedés
12. Imádság, Úri ima
13. Úrvacsora előtti ének: 351:1–2
14. Úrvacsora, Ágenda (757–761) Beszterczey András lelkipásztor
15. Áldás
16. Tájékoztatás a presbiter választásról Horsai Ede presbiter választói bizottság elnöke
17. Hirdetések
18. Záróének: 249:1,5

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük (Paksi Sándorné) Nagy Erzsébet 90 évet élt és Balogh Barna 46 évet élt testvéreinket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre Szulyák Attila és Sirola Marcella, Nagy Szilveszter és Horsai Boglárka.
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

HIRDETÉSEK
1. Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó gyülekezeti tagunk adományozta.
2. Június 10-én (szombaton) Gyülekezeti Napot tartunk a Debreceni Református Kollégium díszudvarán, regisztrálni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetinap oldalon lehet. Regisztrációs költség felnőtt személy részére 1000 Ft, gyermek (3-14 éves korig) 500 Ft.
3. Június 10-én (szombaton) 16 órától lesz az Ez az a nap! elnevezésű, felekezetközi dicsőítő-evangelizációs rendezvény a Debreceni Stadionban került megrendezésre. Részletek: www.nagytemplom.hu/ezazanapdebrecen
4. Május 18–21. között kerül megrendezésre a II. Debreceni Református Napok rendezvénysorozata. A gazdag programból kiemelten is hirdetjük a május 20-án, szombaton 17 órakor kezdődő szabadtéri úrvacsorás istentiszteletet, amelyet a Református Kollégium és Nagytemplom között található Emlékkertben fogunk tartani a Debreceni Református Egyházmegye gyülekezeteivel együtt.
5. Május 29-én (hétfőn) jubileumi konfirmáció lesz gyülekezetünkben, amelyre a Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni május 22-ig.
6. Július 17–21. között lesz gyülekezeti táborunk Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon lehet.
7. Július 31. és augusztus 4. között napközis hittantábor lesz, 4-10 éves gyermekek részére, jelentkezni a gyülekezetünk honlapján lehet.
8. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.