Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. június 25.

EGYÜTT MINDENKIÉRT
Igehirdető: Beszterczey András

Az igehirdetés alapigéje: 1Thessz 3,11–12
„De maga a mi Istenünk és Atyánk és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Szász Anna Boglárka bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 135:1
3. Keresztelés
4. Főének: 821:1–3
5. Bűnvallás és kegyelemhirdetés Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
6. Előfohász
7. Igeolvasás: 1Thessz 3,1–13
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 822:1
10. Igehirdetés: 1Thessz 3,11–12 Beszterczey András lelkipásztor
11. Zenei elcsendesedés
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Ének: 826:1
14. Konfirmáció Oláh István lelkipásztor
15. Hirdetések
16. Záróének: 251:1–5

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztségben részesültek
Ma Balogh Gréta, Czeglédi Zsombor József, Dúzs Dénes, Gál Nimród, Halász Bence, Illyés-Gerő Mirella, Marcso Írisz, Nagy Nolen Miron, Papp Amira, Papp Olívia és Tóth Botond Marcell részesültek a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
Következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Csízi Csaba és
Barnucz Tímea.
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Dr. Tarnócai Tamásné (Baranyai Anikó) 79 évet élt, Illés István 70 évet élt és Szász Dániel 87 évet élt testvéreinket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang istentisztelet után Szász Dániel emlékét fogja hirdetni.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Július 2-án (vasárnap) 18 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban.
2. Szeptember 9-én (szombaton) lesz a Gyülekezeti Nap a Kollégium díszudvarán. A befizetett regisztrációs díj az új időpontra is érvényes.
3. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.

Imádkozzunk az a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:
8:00: Püski Gábor; 10:00: Oláh István; 18:00: Dancsó Zoltán