Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. június 18.

A KŐ EL VAN HENGERÍTVE
Igehirdető: Oláh István

Az igehirdetés alapigéje: Mk 16,2–4
„A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Püski Gábor bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 24:1
3. Bűnvallás és Kegyelemhirdetés
4. Főének: 510:1–6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Mk 16,1–8 Dezső Lászlóné IMO munkatárs
7. Imádság Bokorné Máthé Gabriella IMO munkatárs
8. Igehirdetés előtti ének: 453:2
9. Igehirdetés: Mk 16,2–4 Oláh István lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Ének: 513:5
13. Immánuel Otthon és Iskola tanévzárója Juhász Zsófia igazgató
14. Hirdetések
15. Záróének: 516:1–5

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
Következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Cser Gábor és Belme Flóra,
Bajusz Márió és Bajuszné Kapitány Beáta, Dr. Kádár Béla és Szeőcs Dóra, Laczikó Csaba és Dobránszki Viktória.
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

HIRDETÉSEK
1. Június 23-án (pénteken) 10 órától kerül megrendezésre a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségi Találkozója a Nagytemplomban, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
2. Június 24-én (szombaton) lesz a Múzeumok Éjszakája a melyhez a Nagytemplom is csatlakozik. Részletek: www.nagytemplom.hu
3. Szeptember 9-én (szombaton) lesz a Gyülekezeti Nap a Kollégium díszudvarán. A befizetett regisztrációs díj az új időpontra is érvényes.
4. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.

Imádkozzunk az Immánuel Otthon és Iskolában folyó szolgálatért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:
8:00: Oláh István; 10:00: Beszterczey András; 18:00: Molnár Szabolcs