ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN – 2023. április 2.

KRISZTUS KIRÁLYSÁGA

Igehirdető: Oláh István

VIRÁGVASÁRNAP

Az igehirdetés alapigéje: Zak 9,9
„Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.”

Az istentisztelet rendje
Preludium: Antonio Vivaldi – Négy évszak Tavasz I. tétel
1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 482:1
3. Gyermekek virágvasárnapi műsora
4. Főének: 810:1–6
5. Előfohász
6. Bűnvallás
7. Kegyelemhirdetés
8. Igeolvasás: Lk 19,29–40
9. Imádság
10. Istentisztelet előtti ének: 778
11. Igehirdetés: Zak 9,9 Oláh István lelkipásztor
12. Zenei elcsendesedés: J. G. Walter – h-moll Concerto II. tétel
13. Imádság, Úri ima, Áldás
14. Ének: 334:2
15. Választási bizottság fogadalomtétele
16. Hirdetések
17. Záróének: 481:1,3,5–8
Postludium: Giovanni Battista Martini – Toccata

Orgonál: Vad Péter Zsigmond tanár-karnagy

Szeretteink, akiktől búcsúzunk
Az elmúlt héten eltemettük Maczi Istvánné (Lovász Róza) 94 évet élt, Makula Csaba 36 évet élt és Lévai Andrásné (Eszenyi Ida Irma) 82 évet élt testvéreinket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

Emlékharang
Az elmúlt héten a Rákóczi-harang Dr. Nagy Lajos születésének 100. évfordulóját hirdette, istentisztelet után Góz Ernőné (Kokas Sára) halálának 5. évfordulója alkalmából fog megszólalni.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Ma 18 órától a Debrecen Helyőrségi Zenekar Dominica Palmarum című koncertje lesz hallható itt a Nagytemplomban, melyen igét hirdet Sajtos Szilárd alezredes, kiemelt tábori lelkész.
2. Április 9-én (vasárnap) húsvét hajnali úrvacsorás istentiszteletet tartunk a fancsikai Árpád-kori templomromnál, ahová külön buszt indítunk, indulása 4:50. Kérjük, hogy részvételi szándékukat gyülekezetünk honlapján, vagy a Lelkészi Hivatalban regisztrálják. A hajnali istentiszteletet követően húsvéti reggelire is várjuk a Testvéreket a Gyülekezeti Terembe.
3. Április 13-án (csütörtökön) 19 órától Hűvösvölgyi Ildikó Csendes Csodák című estje lesz a Nagytemplomi Művészeti Szalonban. Jegyek a Nagytemplom jegypénztárában és a jegy.hu oldalon kaphatóak.
4. Július 17–21. között lesz gyülekezeti táborunk Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon lehet.
5. Július 31. és augusztus 4. között napközis hittantábor lesz, 4-10 éves gyermekek részére, jelentkezni a gyülekezetünk honlapján lehet.
6. A húsvéti ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az úrvacsora igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban április 3-ig.