Istentisztelet 2022. október 30. 10 óra

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 20. VASÁRNAP
A perikóparend szerint a vasárnap teológiai témája: Járjunk elhivatásunkhoz méltóan – megszentelt életben. További textusok a vasárnapra:  1Móz 8,18–22; 9,12–17; Mk 2,23–28; Préd 12,1–7; Mk 10,2–9(10–12)13–16; 2Kor 3,3–6(7–9)
Az igehirdetés alapigéje: Zsolt 123
„Zarándokének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz! Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal! Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával.”
Az istentisztelet rendje
1.    Apostoli köszöntés                                                                                         Oláh István lelkipásztor
2.    Fennálló ének: 25:7
3.    Főének: 585:1–6
4.    Előfohász
5.    Igeolvasás: 2Pt 3,3–13        John Magnus lelkipásztor, Myers Park Presbyterian Church
6.    Imádság
7.      Igehirdetés előtti ének: 548:4
8.      Igehirdetés: Zsolt 123                                          Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9.      Orgonazene
10.  Imádság, Úri ima, Áldás
11.  Ének: 437:2
12. Hirdetések
13. Testvérgyülekezeti köszöntés         Barbara Atkins gyülekezeti tag, Myers Park Presbyterian Church
14. Záróének: 228:1,4,7,10
Orgonál: Csorba Gergő kántor
Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Kónya Imréné (Pinczés Róza) 92 évet élt, Sipos Jánosné
(Dombi Katalin) 93 évet élt
és Kányási Károlyné (Mándi Zsuzsánna) 72 évet élt testvéreinket.
Lélekharang szólt
Az elmúlt héten a Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedőjében, a Lélekharang meghúzásával emlékezetünk elhunyt szeretteinkre.
HIRDETÉSEK
1.    Október 31-én (hétfőn), a reformáció ünnepén 17 órakor ökumenikus, úrvacsorás istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban.

2.    November 6. gyülekezetünkben a gyászolók vasárnapja, a 10 órakor kezdődő istentiszteleten emlékezünk meg elhunyt szeretteinkről.

3.    November 6-án , vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk.

4.    November 6-án, vasárnap 18 órakor Zenés áhítatot tartunk, amelyen Csorba Gergő, gyülekezetünk kántora fogja megszólaltatni a Nagytemplom orgonáját.

5.    November 10-én gyászfeldolgozó csoportot indítunk, erre az alkalomra a jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.

6.    November 14-én, hétfőn Bagdy Emőke tart előadást a Nagytemplomban Válság, változás megújulás címmel. Jegyek online is kaphatók, illetve az istentisztelet után a pénztárban is megvásárolhatók.

7.    November 17 -én, csütörtökön 19 órakor borkóstolót szervezünk a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban a Nagytemplom boraival, amelyek a Mészáros Borház válogatásai. A jegyek limitált darabszámban előzetesen a Karakterben megvásárolhatóak.

8.    Megjelent a Közösség című magazin legújabb száma, amely megvásárolható a kijáratnál.

9.    Karácsonyra is szeretnénk tartós élelmiszer csomagokkal segíteni gyülekezetünk rászoruló tagjait. Szeretettel várjuk erre a célra pénzbeli adományaikat az alábbi bankszámlaszámra: 11738008-20080437.

10.           A gyülekezetünkben sokszor segítjük a rászorultakat bútor, fa és egyéb adományokkal. Ezen adományok szállításához és pakolásához keresünk önkénteseket. E-mail: diakonia.nagytemplom@reformatus.hu, Telefon: +36 30 583 2794

11.         A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szeretettel várja a téli ruházati adományokat a Péterfia utca 40. szám alá (sál, sapka, kesztyű, kabát, nadrág, pléd stb.).