Istentisztelet 2022. október 2.

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE
ISTEN ÁLMA

2022. október 2.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Sohajda Levente

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 16. VASÁRNAP
A perikóparend szerint a vasárnap teológiai témája: Életünk el van rejtve Krisztusban. További textusok a vasárnapra: Jn 11,1(2)3.17–27(28–38a)38b–45; 2Tim 1,7–10; JerSir 3,22–26.31–32; Zsid 10,35–36(37–38)39; Zsolt 16,(1–4)5–11

Az igehirdetés alapigéje: Mt 21,37
„Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 66:1
3. Méliusz Juhász Péter Ref. Idősek Otthonának bemutatása Nagyné Mudra Mónika intézményvezető
4. Főének: 763:1–5
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Mt 21,33–46 Ráczné Veres Sára lelkipásztor
7. Imádság Bodóné Tóth Katalin lelkipásztor
8. Igehirdetés előtti ének: 392:2
9. Igehirdetés: Mt 21,37 Sohajda Levente lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: Csak Krisztusban
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 351:1–2
13. Úrvacsora, Ágenda (757–761) Beszterczey András lelkipásztor
14. Áldás
15. Hirdetések
16. Záróének: 298:1,5,6,8,10

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Tóth András és
Tóth Andrásné Paróczi Janka, Bujdosó Balázs és Erdei Anita.

HIRDETÉSEK
1. Ma 18 órától Zenés áhítatot tartunk, amelyen Finta Gergely orgonaművész fogja megszólaltani a Nagytemplom orgonáját. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
2. 2022. évi népszámlálás során kérjük nyilatkozzon arról, hogy református felekezetű.
3. Felnőtt konfirmációra való felkészítés első alkalma október 12-én 17 órától lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szeretettel várja a téli ruházati adományokat a Péterfia utca 40. szám alá. (sál, sapka, kesztyű, kabát, nadrág, pléd stb.)
5. Rászoruló családoknak segítünk a téli időszakban, hogy kisebb terhet viseljenek a megnövekedett rezsiárak miatt. Köszönettel várjuk adományaikat. A részletek a nagytemplom.hu oldalon olvashatók.
6. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál minden vasárnap 9–11:30-ig.
7. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-,
a beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.