Istentisztelet 2022. október 16. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE
TELJES SZÍVVEL
2022. október 16.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Oláh István

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 18. VASÁRNAP
A perikóparend szerint a vasárnap teológiai témája: Járjunk elhivatásunkhoz méltó szeretetben. További textusok a vasárnapra: Jak 2,14–26; 5Móz 30,11–14; Mk 10,17–27; 2Móz 20,1–17;
1Pét 4,7–11

Az igehirdetés alapigéje: Ef 5,15–20
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 111:1
3. Keresztelés
4. Énektanítás: 194
5. Főének: 194:1–5
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre,
a tizenévesek pedig menjenek át az imaterembe!
6. Előfohász Ujlaky Máté exmisszus-gyakornok
7. Igeolvasás: Lk 15,11–32
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 130:1
10. Igehirdetés: Ef 5,15–20 Oláh István lelkipásztor
11. Orgonazene
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Ének: 138:1
14. Hirdetések
15. Záróének: 796:1–4

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztségben részesültek
Ma Illés Csenge, Licska Levente és Purguly Dominik részesült a keresztség sákramentumában.

Szerettünk, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Nyikos János 84 évet élt testvérünket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

Emlékharang szólt
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Tiba Erzsébet és Pap Erzsébet emlékére szólalt meg.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Október 18-án (kedden) 18 órától Presbiteri bibliaóra lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Október 22-én (szombaton) 8-12 óráig lesz az Egyháztáji vásár a Leány utca 2–4. szám alatt, amelyhez kapcsolódóan szüreti családi programok, ugrálóvár, meleg étel, mustkészítés várja az érdeklődőket.
3. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szeretettel várja a téli ruházati adományokat a Péterfia utca 40. szám alá (sál, sapka, kesztyű, kabát, nadrág, pléd stb.)
4. Rászoruló családoknak segítünk a téli időszakban, hogy kisebb terhet viseljenek a megnövekedett rezsiárak miatt. Köszönettel várjuk adományaikat. A részletek a nagytemplom.hu oldalon olvashatók.
5. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál minden vasárnap 9–11:30-ig.
6. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-,
a beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.