Istentisztelet 2022. május 8. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 3. VASÁRNAP

2022. május 8.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Beszterczey András

Húsvét utáni 3. vasárnap – Jubilate

Húsvét után a harmadik vasárnapot Jubilate vasárnapnak nevezik. Témája: Győzelmében részesít, ujjongjatok! Nevét a Zsolt 66,1 latin fordítása alapján kapta: Jubilate Deo omnis terra (Örvendj, egész föld, az Istennek!). A vasárnap teológiai propriumában összekapcsolódik a protológia és a szoteriológia, illetve a teológia és az ökonómia, a világ Isten általi teremtése az újjáteremtés reménysége. Olyan Isten előtt kell ujjongani, aki nem hagyta magára a teremtett világot, hanem szüntelenül jelen van benne.

Az igehirdetés alapigéje: 1Móz 1,1–4a.26–31 és 2,1–4

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. (…) Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen! Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek! Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap. Így készült el az ég és a föld és azok minden serege. A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az ég és a föld teremtésének története.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés  Beszterczey András lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 19:1
 3. Gyermekpercek
 4. Főének: 66:1–4, 8

Kérjük az óvodás és iskolás korú gyermekeket, hogy menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!
A 3 éven aluli gyermekek szüleikkel az Imateremben kivetítőn is követhetik az istentiszteletet.

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Zsolt 66 Vad Lilla gyülekezeti tag
 3. Imádság Fehér Norbert gyülekezeti tag
 4. Igehirdetés előtti ének: 24:1
 5. Igehirdetés: 1Móz 1,1–4a.26–31 és 2,1–4 Beszterczey András lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Úrvacsora előtti ének: 351:1–2 (RÉ: 435:1–2) Püski Gábor beosztott lelkipásztor
 9. Úrvacsora (757–761 – RÉ: 458–459; 461; 467)
 10. Áldás
 11. Hirdetések
 12. Záróének:  206:1–4 (RÉ: 266:1–4)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

 

Szeretteink, akik házasságkötésükre Isten áldását kérik

Gyülekezetünkben kéri házasságkötésére Isten áldását Dr. Tornai Róbert és Dr. Katona Csilla.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Pósalaky Sándor 90 évet élt, Elek Istvánné Pósalaki Julianna 98 évet élt, Szabó Istvánné Furó Klára 97 évet élt és Forján Sándor 56 évet élt testvéreinket.

Jézus mondja: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” (Jn 3,36)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang az istentisztelet után Forján Sándor és Bálint Lajos emlékét hirdeti.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

Hirdetések

 1. Az úrvacsorai jegyeket Kiss József és felesége, Kissné Kálmán Julianna 30. házassági évfordulójuk alkalmából ajánlotta fel. Köszönjük a felajánlást!
 2. Május 20–21-én (péntek–szombat) tartja az MRSZ Szeretethíd nevű programját, melyhez gyülekezetünk is csatlakozik. A program részleteiről a honlapon lehet tájékozódni. Jelentkezéseket a diakónus elérhetőségein várjuk.
 3. Május 28-án a Debreceni Református Napok keretében gyülekezetek találkozója lesz a Nagytemplom mögötti Emlékkertben, valamint a Debreceni Református Kollégiumban.
 4. Június 6-án, pünkösd hétfőjén jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjaninknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
 5. Június 19-én (vasárnap) 10 órakor családi istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban, amelyet követően közös ebédre hívjuk Testvéreinket a Debreceni Református Kollégium Díszudvarán. Az ebédre történő regisztrációra a honlapon van lehetőség. Regisztrációs díj: 1.000 Ft fejenként.
 6. A Nyitott Ajtó Szociális Központ varró szakköre keddenként 9–12 óra között szeretettel várja a varrni szeretőket, a varrást megtanulni vágyókat és mindazokat, akik közösséget keresnek. Helyszín: Debrecen, Múzeum u. 2. sz. Telefonszám: 52/314-736.
 7. “Nagytemplomi Gyülekezet – Diakónia” néven elindult Facebook csoportunk, ahol a gyülekezetünk diakóniai életéről olvashatnak az érdeklődők, valamint megalakult a “Nagytemplomi Gyülekezet – Szolgálattevők” nevet viselő csoport, ahol az aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódhatnak Testvéreink. Kérjük, csatlakozzanak ezekhez a csoportokhoz!
 8. Idei gyülekezeti táborunkat július 18–22. között tartjuk Balatonszárszón (jelentkezési határidő: május 31.), a bánki napközis hittantábor pedig augusztus 1–5. között lesz. A táborokra a honlapon lehet jelentkezni, ahol bővebb információk is elérhetőek.
 9. Szeretnénk arra kérni Testvéreinket, hogy rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásáról, és támogassák gyülekezetünk valamely alapítványát ilyen módon is. Alapítványaink:
 • Debreceni Nagytemplomért Alapítvány (adószám: 18556403-1-09);
 • Immánuel Alapítvány (adószám: 19123350-1-09);
 • Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány (adószám: 19128410-1-09);
 • Nyitott Ajtó Alapítvány (adószám: 18553125-1-09).

Hétközi alkalmaink (V.9-14.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 10,32–45) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:00 Énekkari próba (Jelentkezőket várnak!) GYT
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:30 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 17:00 Kőszikla bibliakör GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő hét istentiszteleti alkalmai:

8 óra: Dancsó Zoltán; 10 óra: Oláh István; 18 óra: Molnár Szabolcs