Istentisztelet 2022. június 12. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE

2022. június 12.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Dr. Kovács Krisztián

 

Szentháromság ünnepe

Az ünnep sajátosan „elkülönül” az egyházi év többi ünnepétől. Az üdvösségtörténetet felidéző liturgikus évben ez a nap dogmatikus jellegű ünnep: a Szentháromság titkát tárja elénk. A Szentháromság titkát megértenünk nem szükséges, imádnunk annál inkább – ehhez segít az ünnep liturgiája. A testvéregyházaknál használatos liturgikus szín a fehér. Az ünnep fő teológiai üzenete: A teremtő, megváltó, megszentelő Isten imádása.

 

Az igehirdetés alapigéje: Róm 11,33–36,

„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai! Mert „ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?” Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen.”

 

Az istentisztelet rendje

1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 8:1
3. Főének: 561:1–4 (RÉ: 241:1–4)
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Ézs 6,1–13 Szekeres Melinda gyülekezeti tag 6. Imádság Albert Bálint gyülekezeti tag
7. Igehirdetés előtti ének: 392:3 (RÉ: 305:3)
8. Igehirdetés: Róm 11,33–36 Dr. Kovács Krisztián lelkipásztor, DRHE adjunktus
9. Igehirdetés utáni ének: 201:4 (RÉ: 166:4)
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Hirdetések Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor
13. Záróének: 667:1–4 (RÉ: 488:1–4)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

 

Szeretteink, akik házasságkötésükre Isten áldását kérik

A következő héten kérik Isten áldását házasságkötésükre Kocsár Géza és Szakály Zsanett, Halász Dénes és Kolár Zsófia, Csorba Gergő és Oláh Anita.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Dr. Szűcs István 55 évet élt testvérünket és Radácsi Antal 81 évet élt testvérünket, gyülekezetünk volt presbiterét és a Gyülekezeti Kórusnak volt tagját.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang június 10-én Dr. Nagy Lajos halálának 10. évfordulóját hirdette.
Istentisztelet után a Rákóczi-harang Radácsi Antal emlékét és özvegy Erdei Jenőné Kósa Olga halálának 20. évfordulóját fogja hirdetni.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

 

Hirdetések

1. Június 18-án 10 órakor kerül megrendezésre a Presbiteri Szövetség évzáró alkalma a Nagytemplomban, jelentkezni június 13-ig lehet a lelkészi hivatalban.

2. Június 19-én (vasárnap) 10 órakor családi istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban, amelyet követően közös ebédre hívjuk Testvéreinket a Debreceni Református Kollégium Díszudvarán. Az ebédre történő regisztrációra a honlapon van lehetőség. Regisztrációs díj: 1.000 Ft fejenként. Az istentiszteletet követően lehetőség van a regisztrálásra a kijáratoknál.

3. Június 25-én Múzeumok Éjszakája lesz, amely során a Nagytemplom is látogatható lesz. Jegyek a Nagytemplom jegypénztárában vásárolhatók.

4. “Nagytemplomi Gyülekezet – Diakónia” néven elindult Facebook csoportunk, ahol a gyülekezetünk diakóniai életéről olvashatnak az érdeklődők, valamint megalakult a “Nagytemplomi Gyülekezet – Szolgálattevők” nevet viselő csoport, ahol az aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódhatnak Testvéreink. Kérjük, csatlakozzanak ezekhez a csoportokhoz!

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Kubinyiné Mikó Ágnes;

10:00: Dr. Fekete Károly;

18:00: Molnár Szabolcs