Istentisztelet 2022. február 6. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

EPIFÁNIA UÁTNI UTOLSÓ VASÁRNAP

2022. február 6.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Beszterczey András

Epifánia utáni utolsó vasárnap

Az alkalom teológiai propriuma ismét a megdicsőült Krisztus körül bontakozik ki, melyet a vasárnapra kijelölt evangéliumi szakasz (Mt 17,1–9 – Jézus megdicsőülése), és a mai napra kijelölt textus (2Móz 34) mint ószövetségi párhuzam nagyon szépen jelenít meg.

Az igehirdetés alapigéje: 2Móz 34,1–10 és 29–32

„Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!” (6. vers)

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 225:3 (RÉ: 165:3)
 3. Főének: 203:1–5

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Zsolt 103 Salánki Sándorné Diakóniai Bizottság tagja
 3. Imádság Szabó Anna diakónus
 4. Igehirdetés előtti ének: 222:7 (RÉ: 225:7)
 5. Igehirdetés: 2Móz 34,1–10 és 29–32 Beszterczey András lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Ének: 201:3 (RÉ: 166:3)
 10. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
  Szabó Anna diakónus bemutatkozása
  Diakóniai beszámoló  Szabó Péter Csaba Diakóniai Bizottság elnöke
 11. Záróének: 249:1–5 (RÉ: 264:1–5)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, aki a keresztségben részesült

Ma Kádár Zoé részesült a keresztség sákramentumában.

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang január 31-én 16 órakor Molnár Lajos halálának 28. évfordulóját hirdette, február 2-án pedig 14:20-kor Szabó Zoltánné Fehér Eszter emlékére szólalt meg.

„Az igaznak az emlékezete áldott…” (Péld 10,7)

Hirdetések

 1. Gyülekezetünkben ebben az évben (legtöbb alkalommal) az ún. perikóparend által meghatározott textusok alapján prédikálnak a lelkipásztorok. A perikópa szó a görög perikopto (=levágni) igéből származik, s egy körülhatárolt, összefüggő bibliai igeszakaszt foglal magában. Maga a perikóparend története egészen az óegyházig nyúlik vissza, s az évszázadok során számos változtatáson esett át. Ma a nyugat-európai protestáns egyházak nagy részében az általunk is használt rendet veszik alapul az igehirdetésben, amely hatévente ismétlődik, és időnként (legutóbb 2018-ban) kisebb-nagyobb revízión esik át. A kijelölt szentírási igeszakaszokon túl (amely a hat évre elosztva tartalmaz ószövetségi, evangéliumi, és az Újszövetség levélirodalmából ún. episztoláris textusokat), minden egyes vasárnapnak van egy teológiai propriuma (sajátosság, lényeg), amely meghatározza az istentisztelet liturgiáját: az imádságot, lekciót, énekeket. A perikóparend elválaszthatatlanul kötődik az egyházi évhez, ezért jelöljük az adott vasárnap nevét, illetve jelezzük az eredetileg az óegyházi liturgiai hagyományból származó kijelölt evangéliumot is, függetlenül az igehirdetés alapigéjétől.
 2. A kijáratnál elhelyezett Diakóniai dobozba köszönettel várjuk a beteglátogatás, lelkigondozás, illetve segítségkérés és önkéntesség felajánlásokat!
 3. Az istentiszteletet követően nyitjuk meg új kiállításunkat a Kálvin Galérián ”Több mint 200 forma és szín” címmel a Grafikusművészek Ajtósi-Dürer Egyesületének munkáiból. A megnyitóra mindenkit szeretettel várunk!
 4. Február 16-án (szerda) indul a felnőtt konfirmációs felkészítő alkalom, amelyre a Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni.
 5. Szeretettel ajánljuk a testvéreknek a pár hete elérhető www.koralkonyv.hu honlapot, mely az új énekeskönyv megismeréséhez és használatához nyújt segítséget. Az oldal érdekessége, hogy nemcsak akkordos kottákat és négyszólamú letéteket tartalmaz, hanem meg is lehet hallgatni az énekeket. A folyamatosan bővülő honlapot gyülekezetünk egyik orgonistája, Vad Péter Zsigmond szerkeszti.

Hétközi alkalmaink (II.7-12)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 8,31-9,1) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 17:00 Kőszikla bibliakör GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
Szombat 17:00 30+osok köre GYK

Imádkozzunk gyülekezetünkért, az orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért, beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Dancsó Zoltán; 10:00 Úrvacsorás istentisztelet: Dr. Fekete Károly; 18:00: Paczári-Pongor Melinda